Lastbiler til eksamenskørsel dumpet i politikontrol

TungvognsCenter Øst (TCØ) under Midt- og Vestsjællands Politi foretog i fredags ved Køge gymnasium kontrol af køretøjer, der var kommet til gymnasiet under translokationen med henblik på kommende studenterkørsel med færdiguddannede elever.

(Foto: Midt- og Vestsjællands Politi)

Kontrollen blev foretaget, inden selve kørslen med personer blev begyndt, og politiet konstaterede følgende fejl og mangler:

  • manglende chaufføruddannelse (ej erhvervet EU-kvalifikationsbevis).
  • 2 tilfælde af overtrædelse af takograf-forordning, idet der var kørt uden diagramark/førerkort fra transportvirksomhedens hjemsted og til skolen.
  • 1 tilfælde, hvor sæderne ikke var fastgjort til køretøjet.
  • 1 tilfælde, hvor den lovpligtige forsikring, der dækker personskade på de personer, som befordres under eksamenskørslen, ikke var gyldig.
  • 3 sager, hvor ildslukkerne ikke var tilset inden for det seneste år. I et af forholdene skulle ildslukkeren havde været tilset senest maj måned 2013.
  • 1 tilfælde, hvor der blev kørt eksamenskørsel i et køretøj registreret til veterankørsel (sagen overdrages til SKAT)

Ni køretøjer blev kontrolleret, og politiet fandt fejl/mangler ved fem af disse. Førerne og i visse tilfælde også ejerne af de fejlbehæftede køretøjer kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i form af et bødeforelæg.

Køretøjerne med fejl/mangler fik kørselsforbud, indtil de var blevet gjort lovlige efter fremskaffelse af ny chauffør med fornøden uddannelsesbevis, fastgørelse af sæderne til køretøjet, fremskaffelse af gyldig og korrekt forsikringspolice samt anskaffelse af nogle nyere ildslukkere.

Midt- og Vestsjællands Politi håber, at eleverne efterfølgende og for nogles vedkommende efter en mindre forsinkelse fik en festlig afslutning på deres uddannelse i forbindelse med den planlagte eksamenskørsel.