Seks mand dømt for skyderi i Aalborg

AALBORG: Retten i Aalborg har mandag afsagt dom i en straffesag mod 6 personer, som blandt andet var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, jf. § 81b – forsætlig forvoldelse af fare ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted –  ved i september 2017 at have skudt mod en personbil på Vilsundvej, hvor der sad i hvert fald én person i bilen.

Flugten endte i et solouheld, hvor alle de dømte blev pågrebet på stedet. (Foto: Local Eyes)

Der blev under episoden affyret tre skud med et haglgevær, som blandt andet ramte bilen. Det fremgik endvidere, at hagl fra et af skuddene tilfældigvis ramte et vindue til en lejlighed på Vilsundvej, som stod delvist åbent, og hvorved enkelte hagl faldt ind i lejligheden uden at dette dog indebar nogen risiko for de personer, som befandt sig i lejligheden.

Forholdet blev henført under straffelovens § 81b, der trådte i kraft pr. 1. juli 2017, og hvorefter straffen kan forhøjes med indtil det halve, hvis forholdet er begået under brug af skydevåben på et offentligt tilgængeligt sted.

Ved dommen blev 5 af de tiltalte personer dømt for forholdet, idet retten lagde til grund, at de sammen var taget ud til stedet for at udøve vold – herunder med skydevåben – mod den person, der befandt sig i bilen.
En af de tiltalte blev frifundet, da han alene havde kørt de andre til stedet, hvor han vidste, at der skulle udøves vold mod nogen, men ikke hvem, ligesom det ikke fandtes bevist, at han var klar over, at der blev medbragt et skydevåben.

Alle 6 tiltalte blev dømt for besiddelse af haglgeværet med tilhørende ammunition, idet det i dette tilfælde fandtes bevist, at også den tiltalte person – som alene havde fungeret som chauffør for de andre – var klar over, at der blev medbragt et skydevåben, da han efter skudafgivelsen afhentede dem på gerningsstedet.

Mindre end 10 minutter efter skudepisoden blev flugtbilen med de 6 tiltalte observeret af politiet på Langagervej. Politiet eftersatte bilen, som havarerede mod en lygtepæl på Pontoppidanstræde, hvor 5 af de tiltalte blev anholdt, mens det lykkedes én af de tiltalte at løbe fra stedet inden politiet nåede helt frem til ulykkesstedet. Ved anholdelsen var en af de tiltalte i besiddelse af en afskudt haglpatron, og en teknisk undersøgelse viste efterfølgende, at flere af de tiltalte – herunder også den tiltalte, som alene havde været chauffør – havde spor efter krudtpartikler på hænderne.

Straffen blev fastsat for de fleste tiltaltes vedkommende til fængsel i 3½ år, dog alene 2½ år for den tiltalte, der havde fungeret som chauffør, og som ikke havde deltaget i skudepisoden.

For en af de tiltalte blev straffen fastsat til 4 år og 3 måneder, idet han havde begået forholdet i prøvetiden efter en prøveløsladelse, hvorfor reststraffen fra denne prøveløsladelse blev indregnet i dommen.

Denne tiltalte blev endvidere betinget udvist af Danmark med en prøvetid på 2 år. Det betyder, at vedkommende ikke udvises, med mindre han begår et nyt lignende forhold.

En af de voterende dommere fandt dog, at forholdet var af en sådan karakter, at han skulle udvises ubetinget, idet vedkommende flere gange tidligere var straffet for personfarlig kriminalitet, og forholdet var begået i prøvetiden efter en prøveløsladelse. Den pågældende er 25 år, og har boet her i landet med sin familie siden han var 4 år.