4½ års ubetinget fængsel for besiddelse af flere ulovlige skydevåben

RINGSTED: En 25-årig mand er blevet idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for besiddelse af flere skydevåben, herunder flere oversavede jagtgeværer.

(Modelfoto)

Et enigt nævningeting har onsdag fundet en 25-årig mand fra Ringsted skyldig i besiddelse af en pistol og to oversavede jagtgeværer under særligt skærpende omstændigheder og for besiddelse af ammunition til skydevåbnene. Han blev herudover fundet skyldig i bl.a. et indbrud og flere færdselslovsovertrædelser, som han havde erkendt.

Den tiltalte havde erkendt besiddelsen af en pistol med ammunition, en hjemmelavet affyringsanordning og to oversavede jagtgeværer med ammunition, men gjorde gældende, at det alene var en overtrædelse af våbenloven.

Tiltalte forklarede, at han i efteråret 2016 fandt en taske med geværer, pistol og ammunition ved et busstoppested i Ringsted. Han blev om natten i oktober 2017 standset på sin knallert af en politipatrulje, der fandt pistolen med ammunition i hans jakke. Tiltalte forklarede, at han tog pistolen og ammunitionen med sig for at prøveskyde pistolen, og at han ind imellem tog pistolen med sig for at forsvare sig, hvis nogen skulle finde på at overfalde ham. Jagtgeværerne med tilhørende ammunition, hvoraf det ene gevær var ladt, blev under en senere ransagning fundet i tiltaltes kælderrum.

Retten lagde vægt på, at ulovlig besiddelse af et skydevåben i sig selv som udgangspunkt betragtes som en særlig skærpende omstændighed. Retten lagde derudover vægt på, at de to geværer med ammunitionen blev opbevaret i et uaflåst kælderrum, og at pistolen med ammunition blev båret på et offentligt tilgængeligt sted. Retten lagde også vægt på antallet af våben, og at tiltalte i 2013 var straffet for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Retten fandt efter en samlet vurdering, at der var en nærliggende risiko for, at skydevåbnene kunne blive brugt til fare for andre, hvorfor der var tale om særligt skærpende omstændigheder omfattet af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3.

Tiltalte blev straffet med fængsel i 4 år og 6 måneder.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på antallet og karakteren af våbnene samt opbevaring og transport heraf og tiltaltes forstraf.

Tiltalte har modtaget dommen.