Næsten 7000 bilister kørte for stærkt på skolevejene

I ugerne 33 og 34 gennemførte politiet målrettede indsatser i forbindelse med skolestart landet over, og blandt resultatet af politiets indsats var næsten 7000 sigtelser for for høj hastighed ved skolerne.

(Foto: Politi.dk)

Politiindsatserne var koncentreret om skoleveje, hvor der især blev fokuseret på:

bilernes hastighed
om børnene var fastspændt i bilerne i sikkerhedssele
om førerne selv huskede at anvende sikkerhedssele
skolepatruljernes arbejde, og
forældrenes trafikale adfærd, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne.

Ved kontrollerne på skolevejene blev der samlet set henover de to uger konstateret lidt over 8.000 forseelser som fordeler sig således:

6.905 hastighedsovertrædelser på skolevejene, 171 voksne benyttede ikke sikkerhedssele i 85 tilfælde var børnene ikke fastspændt og 73 bilister benyttede mobiltelefon under kørslen

– Sammenligner vi skolestarts-ugerne fra 2017 med ugerne i 2018, kan vi desværre konstatere en stigning på 1600 overtrædelser af hastighedsbegrænsningen på og ved skolevejene, hvilket er foruroligende, da vi ved, at der en klar sammenhæng mellem hastighed og uheld. Højere hastighed er lig med større risiko for trafikuheld og dermed også større risiko for, at uheldet medfører personskade og i værste tilfælde trafikdrab. Ydermere er det nedslående, at antallet af manglende brug af sikkerhedssele og brugen af håndholdt mobiltelefon ligeledes er steget i år i forhold til 2017, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Resten af skoleåret vil politiet løbende afholde kontroller på skolevejene, ligesom politiet næste år vil gentage den målrettede indsats vedrørende skolestart i et tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.