Etablering af visitationszone i Københavns Politikreds

KØBENHAVN: Efter flere dages skyderier i København og Greve, sidste skyderi netop sket onsdag aften i København, er det besluttet at indføre visitationszone i København.

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har politidirektøren i København i dag den 19. september 2018 truffet beslutning om, at politiet i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i følgende geografisk afgrænsede område:

Nørrebrogade – Fælledvej – Nørre Alle – Universitetsparken – Lersø Parkallé – Rovsingsgade – Tagensvej – Tuborgvej – Tomsgårdsvej – Frederikssundsvej – Nørrebrogade.

Baggrunden for beslutningen om oprettelse af visitationszonen er at det vurderes, at der er en igangværende konflikt mellem to kriminelle grupperinger omkring Indre Nørrebro og København NV., samt en omkring Hundige i Greve, som har resulteret i hændelser, hvor der er anvendt skydevåben.

Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre at personer ikke bærer eller besidder våben.

Som følge af ovenstående indføres visitationszonen, gældende fra onsdag den 19. september 2018 kl. 20.50 til onsdag den 3. oktober 2018 kl. 12.00.