Præsident Obamas fly er lettet

(Foto: Local Eyes)

Præcist som planlagt lettede præsident Obama fra lufthavnen i Vojens i dag ca. kl. 13.30 med kurs mod en europæisk by. Med afrejsen lettede også trykket på skuldrene af de indsatte politifolk fra Sydøstjyllands Politi.

Politiet og Secret Service var massivt tilstede, og her ses kortegen med Præsident Obama ankomme til Hotel Kolding Fjord, torsdag aften. (Foto: Local Eyes)

– Den politimæssige opgave i forbindelse med præsident Obamas besøg i Kolding har i sagens natur en meget stor og krævende opgave for Sydøstjyllands Politi, – politikredsens har dog haft rigtigt gode og professionelle samarbejdsparter i den sikkerhedsmæssige opgaveløsning i PET og i Secret Service. Vi er naturligvis meget tilfredse med, at alt forløb som det skulle set med politiøjne og at vi dermed lykkedes med at løse den opgave vi havde fået, siger Politiinspektør Michael Weiss i en pressemeddelelse.

Planlægning
Når der er besøg i politikredsen af gæster af den karakter, som præsident Obama hører til, så har Sydøstjyllands Politi ansvaret lokalt for, at besøget kan afvikles i god ro og orden og for at sikkerheden er på plads. Det kræver planlægning og forud for det lidt under ét døgn lange besøg, er da også gået længere tids nøje planlægning af den tilhørende politioperation. Planlægningen er sket i tæt samarbejde med PET og Secret Service – og med de civile arrangører af besøget.

Præsident Obama?
’I forbindelse med samarbejdet med Secret Service har vi lært, at en amerikansk præsident tituleres som sådan resten af livet’ fortæller Politiinspektør Michael Weiss.

Politiindsatsen
Formålet med politiindsatsen har været, at afviklingen af besøget kunne foregå i god ro og orden, som en festlig begivenhed og på en sådan måde, at gæster får mulighed for at komme tæt på, samtidig med at sikkerheden generelt skal være på et højt niveau både for præsident Obama og for gæsterne i øvrigt.

Der er forskellige delelementer i denne politiopgave:
rejsen hertil og selve ankomsten
transport under besøget
ophold under besøget
afrejse

For alle disse delelemeter er der planlagt for, hvordan de bedst og sikkert kan gennemføres og hvilken politiindsats, det vil kræve. Nogle tiltag har været synlige – andre ikke. Nogle dele har været udført af Sydøstjyllands Politi, andre af samarbejdsparterne i sikkerhedsarbejdet.

Én anholdelse og én demonstration
Politiaktionen forløb efter hensigten og der blev alene foretaget for én enkelt anholdelse, ligesom der alene var anmeldt én demonstration – forhold, der kan have betydning for sikkerheden.

Anholdelsen skete på SDU torsdag ca. kl. 15.30. Der var tale om en 36 årig mand fra Aarhus, der forsøgte at sætte plakater op på en væg og som i den forbindelse anvendte en lim, der ødelagde væggen. Under anholdelsen, som han modsatte sig, var der råben og skrigen. Manden blev sigtet for hærværk, overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen og for at have modsat sig anholdelse. Sagen behandles nu på sædvanlig vis.

Der var også en anmeldt demonstration, der blev afholdt uden for SDU i god ro og orden.

Kolding by
Generelt var Kolding by ikke særligt påvirket af arrangementet. Der var ikke afspærringer af veje, ikke omlægning af busser, men alene påvirkning af trafikken ved kortvarig passage af præsidentens kortege.

(Foto: Local Eyes)