Filipinske chauffører afhørt: Boede under yderst spartanske forhold

PADBORG: Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi gennemførte tidligt tirsdag morgen – i samarbejde med Arbejdstilsynet – et besøg hos transportvirksomheden Kurt Beier i Padborg for at undersøge forholdene for en gruppe filippinske chauffører.

De filipinske chauffører skal angiveligt have boet i anhængeren her. (Foto: Local Eyes)

I forbindelse med besøget er 26 filippinske chauffører frivilligt taget med politiet og afgiver i øjeblikket forklaring om de nærmere vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark. Det gælder blandt andet deres arbejdsforhold, ansættelsesforhold samt skatte- og boligforhold.

Spartanske forhold
Chaufførerne er umiddelbart ansat på kontrakter i et polsk selskab og opholder sig under nogle meget spartanske forhold på et område, der tilhører Kurt Beier, i Padborg.

Det er politiets og de øvrige deltagende myndigheders umiddelbare opfattelse, at der er konstateret forhold – som sammenholdt med de foreløbige forklaringer fra chaufførerne – giver anledning til yderligere undersøgelse.

Flere myndigheder 
I forbindelse med aktionen samarbejder Udlændingekontrolafdelingen (UKA Vest) med Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, Aabenraa Kommune samt Brand og Redning Sønderjylland om at afdække forholdene for de filippinske chauffører.

Menneskehandel
Politiets rolle i forbindelse med aktionen er, at kontrollere om der kan være tale om, at forholdene for chaufførerne er af en sådan beskaffenhed, at der kan være tale om overtrædelse af straffelovens bestemmelser om menneskehandel.

Det er desuden politiets opgave, at undersøge om arbejds- og opholdstilladelser er i orden. Og politiets arbejde er også at indgå i et fælles koordineret samarbejde rettet mod social dumping sammen med Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen.

Derudover er der i det fælles myndighedssamarbejde også et samarbejde med Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen samt arbejdsmarkedets parter m.fl., hvor fokus for samarbejdet er at sikre, at både arbejdsgivere og de ansatte overholder lovgivningen på området.

Aktionen er fortsat i gang, og der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke oplyses yderligere.