Kvinde tiltalt for at tappe blod fra sin søn

I en nævningesag er en 36-årig kvinde tiltalt efter straffelovens særligt grove voldsparagraf for at have tappet blod fra sin søn gennem knap fem år.

(Modelfoto)

En 36-årig kvinde er af anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi blevet tiltalt for legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlige karakter i overensstemmelse med straffelovens paragraf 246. Lovovertrædelsen består ifølge anklageskriftet i, at kvinden i perioden juli 2012 til september 2017 ca. hver anden uge tappede 500 ml. blod fra sin søn gennem et indopereret venekateter. Drengen var knap et år gammel, da blodtapningen startede.

Det fremgår af tiltalen, at blodtapningen af drengen forårsagede en meget lav blodprocent, der svækkede hans almentilstand og kunne bringe ham i livsfare. Som følge af blodtapningen har drengen modtaget 110 blodtransfusioner, været hospitalsindlagt gentagne gange og undergået talrige undersøgelser med henblik på udredning af årsagen til hans massive blodmangel. Anklagemyndigheden vurderer, at mishandlingen er af så grov beskaffenhed eller med så alvorlige skader til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder i sagen.

”Det er en meget usædvanlig sag, hvor der efter vores vurdering er tale om en meget grov og langvarig mishandling af et barn. Vi har rejst sagen som nævningesag, fordi vi mener, der skal udmåles en lang fængselsstraf,” oplyser Pia Koudahl, specialanklager i anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Kvinden nægter sig skyldig i tiltalen. Da der er tale om en nævningesag, vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om mere end fire års fængsel. Den konkrete strafpåstand bliver fremsat af anklagemyndigheden i forbindelse med hovedforhandlingen i retten. Sagen vil køre ved Retten i Herning, men er endnu ikke berammet.