Tunge køretøjer kontrolleret i stor aktion

Tungvognscenter Syd gennemførte onsdag og torsdag i denne uge multikontrol af tunge køretøjer på både den fynske og østjyske motorvej. Et stort antal tunge køretøjer blev vinket ind til kontrol på motorvejen omkring rastepladserne Kildebjerg på Fyn og Ejer Bavnehøj ved Horsens.

(Foto: Midt- og Vestsjællands Politi)

Tungvognscenter Syd fra Sydøstjyllands Politi stod for kontrollerne i samarbejde Færdsels-, Fødevare- Trafik- og Skattestyrelsen samt det Veterinære Rejsehold. I alt deltog op mod 80 mand i kontrolarbejdet.

– Når vi foretager en stor multikontrol som denne i samarbejde med andre myndigheder, får vi en unik mulighed for at tjekke de tunge køretøjer for mange andre ulovligheder end trafikfarlige forhold, siger politikommissær Stig Simonsen, leder af Tungvognscenter Syd.

Der blev blandt andet kontrolleret for overholdelse af regler om køre-hviletid, dyretransporter, transport af tungt gods og spiritus- og narkopåvirkning. Kontrollen havde derudover særligt fokus på ulovlig cabotagekørsel samt uopmærksomhed og manglende udsyn fra førerhuset.

Brug af falske dokumenter
Den foreløbige opgørelse af politiets kontroller viser, at der over de to dage blev standset 187 køretøjer, hvoraf 113 køretøjer var udenlandske. Af de standsede køretøjer var der sager på 35 køretøjer, heraf 9 udenlandske køretøjer. I alt blev der rejst 96 sigtelser, hvoraf de 32 var mod udenlandske chauffører og vognmænd.

– Heldigvis mødte vi over de to dage ingen overtrædelser i forhold til cabotagekørsel, men til gengæld sjusker nogle chauffører stadig med det frie udsyn fra førerhuset, hvilket der blev skredet ind overfor i flere tilfælde, siger Stig Simonsen.

Ved kontrollen onsdag viste en nærmere kontrol af en dansk lastbil, at det pågældende firma var oprettet under anvendelse af falske dokumenter, og lastbilen blev derfor beslaglagt på stedet. Som udløber af denne sag blev endnu en lastbil fra samme firma beslaglagt onsdag aften. Disse sager efterforskes nu nærmere i forhold til eventuelle flere overtrædelser af straffeloven.

Kørsel under påvirkning og manipulation med køre-hviletid 
En dansk chauffør blev sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, og  i førerhuset hos den påvirkede chauffør fandt en af politiets narkohunde cirka tre gram hash, som chaufføren blev sigtet for.

Torsdag aften på Ejer Bavnehøj blev en polsk lastbil i forbindelse med kontrollen fundet manipuleret med manglende køre-hviletidsoptegnelserne til følge. Lastbilen blev på stedet tilbageholdt og vil først blive frigivet, når en sikkerhedsstillelse er betalt. Den Polske chauffør erkendte de faktiske forhold under politikontrollen.

Fakta:
Kontrollen foregik onsdag 3. oktober på Fynske Motorvej, rasteplads Kildebjerg Nord, 5492 Vissenbjerg og torsdag 4. oktober på E45, østjyske Motorvej, rasteplads Ejer Bavnehøj øst, 8660 Skanderborg.
Kontrollen var et led i politiets målrettede færdselsindsats, der har til formål at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, skabe tryghed blandt trafikanterne og understøtte en hensigtsmæssig trafikafvikling i overensstemmelse med gældende lovgivning.

En foreløbig opgørelse af kontrollen viser overtrædelser på følgende områder:
Fejl og mangler
Dimensioner (længde, højde bredde)
Lovgivningen vedrørende farligt gods
Godslov
Fejl vedrørende kontrolapparat
Manglende Kvalifikationsbevis
Overtrædelser af køre-hviletid
Manipulation
Lov om euforiserende stoffer
Modulvogntog (manglende tilladelse)
Regler om Særtransport
Manglende vejbenyttelse
11 lastbiler indkaldt til syn
3 kørselsforbud heraf en lastbil og to sættevogne

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald. overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel. Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi