Ustraffet mand sendt flere år i fængsel for skarpladt jagtgevær

FREDERICIA: To år og tre måneders fængsel blev straffen for en 43-årig mand, da han i retten stod sigtet for besiddelse af et jagtgevær og ammunition i et uaflåst skur på bopælen.

Modelfoto

Ved Retten i Kolding blev en 43-årig mand mandag idømt to år og tre måneders fængsel for besiddelse af et 12 kaliber jagtgevær og 46 stk. skarp ammunition passende til jagtgeværet.

Gevær og ammunition blev fundet i et uaflåst skur på mandens bopæl ved Fredericia, under en ransagning den 17. oktober 2018. Ved ransagningen blev der også fundet 0,3 gram amfetamin.

Manden havde ikke våbentilladelse, var ustraffet, og blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, der handler om besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Anklagerfuldmægtig Camilla Jørgensen uddyber: ”Manden blev idømt to år og tre måneders ubetinget fængsel, idet retten blandt andet lagde vægt på, at der var tale om besiddelse af gevær og ammunition sammen, at geværet var erhvervet på ulovlig vis samt at gevær og ammunition blev opbevaret i et uaflåst skur. Retten fandt på baggrund heraf, at besiddelsen indebar en nærliggende risiko for, at våbnet ville blive brugt til fare for andre. Retten dømte derfor manden for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, og fastsatte straffen til to år og tre måneders ubetinget fængsel, som også ifølge forarbejderne til straffelovens § 192 a, stk. 1, bør være udgangspunktet i førstegangstilfælde som dette.”

Manden modtog dommen, og blev efter retsmødet fængslet indtil afsoning kan påbegynde.