Historisk dag for dansk politi: Politiskolen slår dørene op i Vestdanmark

(Arkivfoto: Allan Andersen)

I dag slår Politiskolen officielt dørene op for den midlertidige afdeling i Fredericia. Det sker med deltagelse af bl.a. justitsminister Søren Pape Poulsen og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Indvielsen markerer en historisk dag for dansk politi, når skolen for første gang nogensinde kan byde studerende velkommen i det vestlige Danmark.

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Optaget på politiuddannelserne er de seneste år mangedoblet, og behovet for nye kræfter forbliver højt de kommende år. I november 2015 besluttede regeringen derfor at oprette en afdeling under Politiskolen i Vestdanmark i 2018.

I 2017 meddelte Justitsministeriet, at den nye afdeling får til huse i Vejle, og det forventes, at afdelingen i Vejle står klar ultimo 2020. I juni 2017 blev det besluttet, at en midlertidig afdeling i mellemtiden skulle oprettes på Ryes Kaserne i Fredericia.

I dag d. 5. november 2018 bliver Midlertidigt Uddannelsesventer Vest (MUCV) så indviet i Fredericia med deltagelse af bl.a. justitsminister Søren Pape Poulsen, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, Oberst Søren Andersen og borgmester i Fredericia kommune Jacob Bjerregaard. Indvielsen markerer en historisk dag for dansk politi, som er glade for nu at kunne tilbyde studerende muligheden for at tage deres uddannelse i både det østlige og vestlige Danmark.

”Med behovet for at optage et stort antal studerende til politiuddannelsen er det nødvendigt – i endnu højere grad end i dag – at kunne tiltrække kommende betjente fra hele landet. Vi er derfor rigtig glade for nu at kunne byde studerende såvel som undervisere velkommen i Fredericia. Vi har haft et godt samarbejde med forsvaret og Fredericia kommune om etableringen af MUCV, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde de næste år”, fortæller rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Torsdag d. 1. november startede 96 nye studerende i Fredericia. De 96 nye studerende, som kan se frem til at tage hele deres uddannelse i det jyske, tæller tre klasser på Politiets Basisuddannelse og en klasse på Politikadetuddannelsen. I oktober rykkede desuden i alt 155 studerende fra skolens afdeling i Brøndby til Fredericia. MUCV i Fredericia huser foruden 56 ansatte altså i alt 251 studerende.

Samme gode uddannelse
For fremtiden får de studerende mulighed for at søge om at tage deres uddannelse i enten Brøndby eller Fredericia (senere Vejle). Det er ambitionen at kunne imødekomme alle ønsker, men uddannelsessted og praktikkreds vil naturligvis også afhænge af organisationens behov.

”Det er samme gode uddannelse, man får i Brøndby og i Fredericia. De studerende har det samme pensum og er en del af samme gode kultur, som er forankret på politiskolen. Nu har man blot muligheden for at tage sin uddannelse i både Øst- og Vestdanmark. Og den mulighed er vi glade for at kunne tilbyde nuværende og kommende studerende”, fortæller Erik Johansen og fortsætter:

”Skolen er indrettet med moderne undervisningslokaler, magtanvendelsesrum, træningsfaciliteter og gerningsstedslokaler, som vi kender det fra skolen i Brøndby. Her har vi blot selv haft mulighed for at præge miljøet fra start”.

Ansøgertallet fordelt lige over øst og vest
Der er ansøgningsfrist og optagelsesforløb til politiets uddannelser fem-seks gange om året, og Erik Johansen fortæller, at man oplevede et højere antal ansøgere fra Vestdanmark, da skolen annoncerede nyheden om afdelingen i Fredericia:

”Ved udmeldingen om åbningen af MUCV i Fredericia fik vi et højere antal ansøgere til basisuddannelsen end hidtil, og der var faktisk en højere andel ansøgere fra Vestdanmark end Østdanmark. Hvis vi sammenligner ansøgertallene fra 2018 med 2017, kan vi i 2018 i øvrigt se en mere ligelig fordeling af ansøgere fra Øst- og Vestdanmark. Det ser jeg som et udtryk for, at de kommende studerende nyder godt af den fleksibilitet, vi nu kan tilbyde med både en afdeling i øst og vest, som jo bl.a. betyder, at studerende såvel som undervisere kan være tættere på familie og venner, uanset hvilken afdeling de hører under”, siger Erik Johansen.

MUCV har til huse på Ryes Kaserne i Fredericia indtil slutningen af 2020, hvor UCV forventes etableret i Vejle. MUCV kan huse op til 12 klasser.

FAKTA

Baggrund
Optaget på politiuddannelserne er de seneste år mangedoblet, og behovet for nye kræfter forbliver højt de kommende år. Med behovet for at optage et stort antal studerende til politiuddannelsen er det nødvendigt, i endnu højere grad end i dag, at kunne tiltrække kommende betjente fra hele landet.

I november 2015 besluttede regeringen at oprette en afdeling under Politiskolen i Vestdanmark i 2018. I januar 2017 meddelte Justitsministeriet, at den nye afdeling skal ligge i Vejle. Det forventes, at afdelingen i Vejle står klar ultimo 2020. Den 7. juni 2017 blev det besluttet, at en midlertidig afdeling i mellemtiden skulle oprettes på Ryes Kaserne i Fredericia.

Den 5. november 2018 bliver Midlertidig Uddannelsesventer Vest (MUCV) indviet i Fredericia med deltagelse af bl.a. Justitsminister Søren Pape Poulsen, Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, Oberst Søren Andersen og borgmester i Fredericia kommune Jacob Bjerregaard.

Det er en historisk dag for dansk politi, fordi Politiskolen for første gang nogensinde nu har en afdeling i både Øst- og Vestdanmark. Vi kalder det centre – eller afdelinger – frem for skoler. Det er samme gode uddannelse, man får i Brøndby og Fredericia – de studerende har samme pensum og uddannelsesforløb, ligesom de er en del den samme gode kultur forankret på politiskolen.

Om Politiskolen
Politiskolen har afdelinger i henholdsvis Brøndbyøster og Fredericia. Politiskolen har ligget på Brøndbyøster Boulevard i Brøndbyøster siden 1996 og lå tidligere på Artillerivej på Amager. Politiskolen er en del af Koncern HR i Rigspolitiet og er organiseret med fire institutter og en stab.

Den daglige ledelse af politiskolen varetages af skoleleder Erik Johansen. Afdelingen i Brøndbyøster huser ca. 750 studerende, mens afdelingen i Fredericia huser ca. 250 studerende.

De studerende, der starter d. 1. november 2018 på Politiets Basis Uddannelse skal bruge de første 11 måneder på skolens første semester. Herefter skal de 11 måneder i praktik, hvorefter de bruger det sidste halve år (tredje semester) på skolen. I alt 2 år og 4 måneder.

Om MUCV

  • Midlertidig Uddannelsescenter Vest (MUCV) ligger på Ryes Kaserne i Fredericia.
  • Skolen er indrettet med moderne undervisningslokaler, magtanvendelsesrum, træningsfaciliteter og gerningsstedslokaler, som vi kender det fra skolen i Brøndby. Politiskolen har selv haft mulighed for at præge miljøet fra start.
  • MUCV har til huse i dels lejede pavillonbygninger, dels et antal lokaler i forsvarets bygninger. Når Rigspolitiet ikke har behov for at uddanne studerende på Ryes Kaserne mere, opsiger Rigspolitiet lejeaftalerne, og det er herefter p.t. planen, at de midlertidige pavilloner nedtages, og lokalerne i de permanente bygninger går tilbage til forsvaret.
  • Undervisere og ledere fra Politiskolen i Brøndby rykker med til skolen i Fredericia og er med til at sikre samme høje undervisningsniveau på de to skoler. For de studerende, der startede på skolen i Brøndby i august 2017 og er flyttet til Fredericia, er det i vid udstrækning de samme undervisere, der følger dem hele vejen. Som på den eksisterende politiskole er underviserne en kombination af politiuddannede og akademikere med hver deres kompetencer.
  • Når de studerende er færdiguddannede vil betjentene fra Fredericia/Vejle typisk blive ansat i en vestdansk politikreds, mens betjentene uddannede i Brøndby bliver ansat i en østdansk politikreds. Studerende har mulighed for at søge om uddannelse i enten Brøndby eller Fredericia. Vi gør alt vi kan for at imødekomme deres ønsker. Uddannelses- og praktikkreds vil dog afhænge af organisationens behov.
  • Torsdag d. 1. november startede 96 nye studerende i Fredericia. De 96 nye studerende, som kan se frem til at tage hele deres uddannelse i det jyske, tæller tre klasser på Politiets Basisuddannelse og en klasse på Politikadetuddannelsen. I oktober rykkede desuden i alt 155 studerende fra skolens afdeling i Brøndby til Fredericia. MUCV i Fredericia huser foruden 56 ansatte altså i alt 251 studerende.