Dømte bandekriminelle fratages penge i tre år

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Bliver man dømt for grov banderelateret kriminalitet, får det mærkbare økonomiske konsekvenser. Folketinget har torsdag vedtaget en treårig karantæneordning til dømte bandekriminelle.

(Arkivfoto: Allan Andersen)

En treårig karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle er et nyt redskab i kampen om at komme bandekriminaliteten til livs, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Karantænen betyder, at bandekriminelle efter udstået straf bliver udelukket fra en række forsikringsbaserede ydelser som fx dagpenge i en periode på tre år og højst kan modtage ydelser som kontanthjælp og førtidspension på niveau med integrationsydelsen, som er den lavest mulige ydelse.

– Bandekriminalitet er helt uacceptabelt og en ekstraordinær trussel mod almindelige borgeres ve og vel. Vi bliver derfor nødt til at markere, at banders adfærd ikke er noget, vi som samfund kan acceptere. Med lovforslaget, som vi dag har fået vedtaget i Folketinget, sikrer vi, at det får mærkbare økonomiske konsekvenser, hvis man bliver dømt for grov bandekriminalitet, siger Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

– Det er kun rimeligt, at man ryger ned på den lavest mulige ydelse og helt bliver udelukket fra en række offentlige ydelser i tre år, slutter ministeren.

Karantæneordningen træder i kraft 1. januar 2019 og omfatter bandekriminelle, som fx ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf for at overtræde straffelovens § 81 a – den såkaldte bandeparagraf.

Baggrund:Regeringen og Dansk Folkeparti blev som led i finansloven for 2018 enige om, at dømte bandekriminelle skal have begrænset deres adgang til offentlige ydelser.Regeringen og Dansk Folkeparti har efterfølgende i en aftale indgået i maj 2018 præciseret, at dømte bandekriminelle skal have begrænset deres adgang til offentlige ydelser i en karantæneperiode på tre år.