Nordsjællands Politi opsætter tryghedsskabende kameraer i Helsingør

Som en del af den bevilling til øget videoovervågning på frit tilgængelige steder, som blev afsat i forbindelse med finansloven for 2018, sætter Nordsjællands Politi nu i samarbejde med Helsingør Kommune kameraer op i en del af Helsingør by.

Politiets arbejde lettes ved opsætning af videokameraer i dele af Helsingør. (Arkivfoto: Allan Andersen)

Ifølge aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal kameraerne sættes op på steder, hvor der erfaringsmæssigt jævnligt opstår episoder med vold og uro, og der dermed er behov for en særlig tryghedsskabende indsats.

I Helsingør bliver kameralinserne rettet mod Stengade, Bjergegade og Bramstræde, og der bliver tillige sat skilte op, så det er tydeligt for borgere og andre, der færdes i området, at der foretages videoovervågning.

– Vi har haft en god dialog med Helsingør Kommune, og det er vores vurdering, at kameraerne vil have både en forebyggende og en tryghedsskabende effekt, siger politiinspektør Carsten Spliid, leder af Forebyggelse og Nærhed, Nordsjællands Politi.

Kameraerne vil fra den 6. december 2018 optage døgnet rundt. Det er udelukkende Nordsjællands Politi, der har adgang til optagelserne, som vil blive benyttet i forbindelse med efterforskning af strafbare forhold.