Manglende hensyn: Lastbil presset i grøften

RØDEKRO: Tirsdag formiddag gik det galt for en lastvognschauffør, som skulle ind på den sønderjyske motorvej, trafikken gav ikke plads i sammenfletningen og lastbilen blev presset ud i nødsport.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser at uheldet med den væltede lastbil skyldes at den øvrige trafik ikke udviste hensyn og gav plads til lastbilen som kom kørende med et stort læs træflis.

Det endte derfor med at lastbilen måtte trække ud i nødsporet, hvor det ene hjulsæt på hængeren gik udover kanten og fik hængeren til at vælte omkuld – lastbilen selv var også tæt på at vælte men endte med at holde sig oprejst i en noget skæv vinkel.

Der skete ifølge politiet ingen personskade og eftersom uheldet sendte lasten ud på marken, så er der ingen direkte trafikale problemer forbundet med uheldet

– Man er ved at tømme lastbilen for flis, det giver lidt udfordringer i 1. vognbane, men trafikken glider. Vær opmærksom og tag hensyn. Bjærgning vil ske senere i dag, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

I Danmark er der ingen vigepligt, når du kører ind på en motorvej. Det samme gælder for den, som allerede befinder sig på motorvejen – det betyder at det er begges ansvar at tilpasse hastigheden på en sådan måde, at sammenfletningen mellem tilkørselsbanen og motorvejens inderste vognbane ikke medfører fare og unødig ulempe.

Nogle bilister glemmer jævnligt en af de grundlæggende regler i færdselsloven, nemlig § 3 som lyder således:

“Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres.”

På pænt dansk skal man ikke lave meget forkert før man kan blive knaldet på den paragraf alene – og især hvis man medvirker til at presse en lastbil omkuld på en mark.

Færdselsloven:
§ 18, Stk. 3. Kørende i tilkørselsbane (accelerationsbane) skal tilpasse sin hastighed til færdslen i den vognbane, som skal benyttes under den fortsatte kørsel, og forlade tilkørselsbanen, når det kan ske uden fare eller unødig ulempe. Kørende i den vognbane, som færdslen i tilkørselsbanen skal køre ud i, skal, om nødvendigt ved at nedsætte hastigheden, lette udkørslen fra tilkørselsbanen.