Politiet advarer: Del ikke drabsvideo fra Marokko

Der er grænser for hvad man ustraffet kan dele, herunder er et brutalt drab ved halsoverskæring på to unge skandinaviske kvinder en af de ting som ikke går ustraffet hen. (Modelfoto)

Politiet i hele Danmark har gennem de seneste dage fået flere anmeldelser om personer, der deler en video af et drab på en kvinde i Marokko – og nu skrider politiet ind.

Angiveligt viser den delte video drabet på en af de to unge kvinder, danske Lousia og norske Maren i Marokko. Videoen har den seneste tid floreret på de sociale medier, og er også delt i stor stil mellem skoleelever.

Fredag har Statsadvokaten i Viborg besluttet, at koordineringen af efterforskningen af videodelingerne skal samles hos Østjyllands Politi, der nu er ved at danne sig et overblik over sagerne fra alle landets politikredse.

”Med så mange sager af samme art på tværs af landet er der brug for at sikre en ensartet behandling. Vi vil derfor nu gå i gang med koordinationen på tværs af politikredsene, og finde ud af, om der er foregået noget strafbart” siger chefpolitiinspektør i Østjyllands Politi, Klaus Arboe Rasmussen, der på det kraftigste advarer mod at dele videoen.

”Hvis du modtager videoen, så slet den med det samme. Det kan være en voldsom og ubehagelig oplevelse for både børn og voksne at se den. Vi er bekendt med, at videoen florerer blandt skolebørn, og vi opfordrer derfor også forældrene til at tage en snak med deres børn om, at man skal lade være med at dele videoen med andre,” siger Klaus Arboe Rasmussen.

Deling af dødsvideo muligvis ulovlig
Deling af videoen kan være en krænkelse som sorterer under Straffeloven – det er bla. det som nu skal undersøges af det danske politi.

FAKTA:
Straffeloven § 264 d
Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.
Stk. 2.
Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.