Stor bøde til fynsk vognmand

(Pressefoto: Per Johansen)

ODENSE: Retten i Odense idømte den 14. januar 2019 en nordfynsk busvognmand en bøde på 500.000 kr.

(Pressefoto: Per Johansen)

Sagen omhandlede primært manglende indsendelse af oplysninger i forbindelse med Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol af måneden september 2016.

En absolut sammenlægning af bøderne ville medføre en samlet bøde på 904.000 kr.
Retten nedsatte bøden til 500.000 kr.

Dommen blev afsagt uden retsmøde og det er derfor uvist, hvordan vognmanden forholder sig til dommen.

Virksomhedskontrol
En administrativ kontrol udført af Færdselsstyrelsen, der undersøger alle virksomhedens biler og føreres overholdelse af reglerne om takografer, køre- og hviletid for en given måned.

Færdselsstyrelsen kan efter partshøring af virksomheden indstille til politiet, at der skal rejses sigtelse for de fundne overtrædelser.

Virksomheden har pligt til at indlevere oplysninger til brug for Færdselsstyrelsens kontrol.