22-årig sigtet: Nægtede at oplyse navn til politiet

(Modelfoto: Allan Andersen)

KORSØR: Man skal altid oplyse navn og fødselsdato på politiets forlangende, men det nægtede en 22-årig mand torsdag eftermiddag – og så klappede håndjernene.

(Modelfoto: Allan Andersen)

Torsdag eftermiddag kl. 15.59 traf politiet i forbindelse med en færdselskontrol på Motalavej i Korsør en mand, som imidlertid ikke ville oplyse hverken navn eller sin fødselsdag til politiet.

Han blev kortvarigt anholdt, for ikke at oplyse hvem han var og det hjalp pludselig på hukommelsen hvorefter hans identitet blev fastslået.

Der var tale om en 22-årig mand fra Korsør, og han blev sigtet for overtrædelse af retsplejeloven ved at nægte at oplyse navn og fødselsdato på forlangende.

Nogen mennesker tror at man ikke har pligt til at oplyse hvem man er til politiet – men det er absolut ikke tilfældet. Tværtimod har man pligt til at oplyse navn, fødselsdato og adresse på forlangende.

Det står klokkeklart i Retsplejelovens § 750:

“Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde”.

Loven giver således ikke politiet ret til at afkræve folk deres cpr-nummer, det vil sige de sidste fire cifre, men udelukkende deres fødselsdato, og det er oftest det som folk har misforstået.