Hårde straffe til vognmand og chauffør fra Billund området

(Foto: Midt- og Vestsjællands Politi)

KOLDING: Retten i Kolding afsagde i dag dom i en sag, hvor en 44-årig chauffør og hans 53-årige vognmand var tiltalt.

(Foto: Midt- og Vestsjællands Politi)

Føreren var tiltalt for at have kørt på to andres førerkort i alt 31 gange, og derved overtrådt reglerne om køretid og hviletid. Vognmanden var tiltalt for at have medvirket til at føreren kørte på de andres førerkort.

Føreren blev idømt 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, en bøde på 142.000 kr. og frakendelse af førerretten til tunge køretøjer i 2½ år. Vognmanden blev idømt 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

– Kørslerne fandt sted i marts til juni måned 2016, hvor sagen blev efterforsket af Tungvognscenter Syd, fortæller specialanklager Pernille Moesborg.

Sagen har været så længe undervejs, fordi alle sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne var sat i bero fra september 2017 til 1. juni 2018. Det har denne sag også måttet vente på, forklarer specialanklager Pernille Moesborg.

Både vognmanden og føreren erkendte sig skyldige og modtog dommen.