Umbrella-sagen: 20 dages betinget fængsel for deling af børneporno

Der er grænser for hvad man ustraffet kan dele, herunder er et brutalt drab ved halsoverskæring på to unge skandinaviske kvinder en af de ting som ikke går ustraffet hen. (Modelfoto)

HOLSTEBRO: En 21-årig mand er onsdag blevet idømt 20 dages betinget fængsel for deling af børneporno, han er en af de mange som er sigtet i den såkaldte ‘Umbrella’ sag.

(Modelfoto)

I sagen, der er rejst som én ud af et stort antal sager vedrørende udbredelse af to børnepornografiske videoer på internettet siden sommeren 2015, det såkaldte ”Umbrella-kompleks”, var en ung mand født i 1997 tiltalt for i juli 2017 at have delt én af de to børnepornografiske videoer til én person, og for i perioden fra den 1. marts 2016 til den 14. juli 2017 af have besiddet den omhandlede video indeholdende børneporno i kategori 2, jf. straffelovens § 235, stk. 1 og 2.

Tiltalte erkendte at have besiddet og delt videoen, men nægtede at have haft forsæt til at udbrede børnepornografi, da han ikke var klar over eller på den konkrete video kunne se, at personerne på videoerne var under 18 år.

Retten: Klart at personerne var under 18
Retten fandt efter en samlet vurdering af lyd- og billedsiden af videoen, og uanset videoens uskarpe og noget pixelerede billedkvalitet, at det klart fremgik, at de to personer på videoen med stor sandsynlighed var under 18 år.

Henset hertil fandt retten, at tiltalte havde indset muligheden for, at de to personer var under 18 år, og at tiltalte havde forholdt sig accepterende til denne mulighed for det tilfælde, at det faktisk forholdt sig på denne måde.

Tiltalte havde derfor haft det fornødne forsæt, og retten fandt ham skyldig, og straffen blev fastsat til betinget fængsel i 20 dage.

Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på karakteren af videoen, og på at der kun var foretaget én deling af én video, men at denne var foretaget velovervejet. Retten lagde endvidere vægt på, at tiltalte på gerningstidspunktet var fyldt 18 år og havde gode personlige forhold.

Tiltalte blev dømt til at betale en godtgørelse til de to personer på henholdsvis 1.000 kr. og 5.000 kr. Størrelsen af beløbene blev fastsat under hensyntagen til niveauet fastlagt i Højesterets dom af 11. januar 2019, og under hensyntagen til den konkrete karakter af denne sag sammenholdt med den af Højesteret pådømte sag.