Forsvarer: Genan-sagen har fået en betænkelig afgørelse

(Modelfoto)

VIBORG: Torsdag blev stifter af Genan Gruppen, Bent A Nielsen, idømt 6 års fængsel for bedrageri og mandatsvig, mens selskabets revisor, Bjarne Nielsen, blev idømt 3 års fængsel for medvirken til bedrageri. Den dom kritiseres nu skarpt af de dømtes forsvarere.

(Modelfoto)

Dommen kritiseres nu i en pressemeddelelse af de dømtes forsvarere.

I den forløbne uge blev der afsagt dom i Genan-sagen, hvor dækkoncernen Genans stifter, Bent A. Nielsen, fik en dom på 6 års fængsel af Retten i Viborg, mens hans revisor, Bjarne Nielsen, fik en dom på 3 års fængsel.

De to dømte ankede på stedet til frifindelse ved Vestre Landsret, ligeledes i Viborg.

Men dommen er besynderlig at lytte til, siger de to dømtes forsvarere, advokaterne Jakob Lund Poulsen og Erik Werlauff. De tilføjer, at de stadig ikke har modtaget dommen skriftligt, selv om den blev afsagt i torsdags, og derfor alene udtaler sig på grundlag af retsformandens oplæsning af den begrundelse, som endnu ikke er udleveret skriftligt, bortset fra pressemeddelelsen.

”Vores klienter blev dømt for ikke at have overholdt Bent A. Nielsens aftaler med PKA som medinvestor i Genan, og sine aftaler med en række banker som långivere”, siger forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen. Han fortsætter: ”Men der var ikke enighed om, hvad der præcist var lovet over for PKA og bankerne, og derfor er det efter forsvarets opfattelse skudt ved siden af, når domsmandsretten vil drage strafferetlige konsekvenser af denne uenighed”.

Forsvarsadvokat Erik Werlauff tilføjer: ”Min klient, revisoren, har alene afgivet en standardiseret erklæring til brug for bankernes kreditgivning”, og han fortsætter: ”Det forekommer meget betænkeligt at indlæse noget mere i erklæringen, end hvad der står i den, og derefter ville sende min klient i fængsel ud fra en sådan problematisk fortolkning”.

Advokaterne er enige om, at hvis dommen ikke bliver ændret af landsretten, åbner det for nogle meget ubehagelige perspektiver. ”Hvis en investor eller en bank er uenig med virksomhedens ejer om, hvad der blev aftalt, vil man normalt gå gennem en civil retssag eller voldgift for at løse dette”, siger advokat Erik Werlauff.

Advokat Jakob Lund Poulsen fortsætter: ”Men hvis Viborg-dommen i Genan-sagen kommer til at stå ved magt, vil en investoren eller en bank kunne politianmelde virksomhedsejeren for at have begået mandatsvig eller bedrageri ved at have handlet imod det, som den anden part hævder er aftalt”.

”Det åbner for nogle meget betænkelige perspektiver, og derfor er dommen både i sin bevisbedømmelse og i sin juridiske fortolkning principiel, og efter forsvarets opfattelse forkert – den vil derfor helt klart blive prøvet ved Vestre Landsret”, slutter advokat Erik Werlauff.