Midlertidigt forbud mod Stram Kurs’ demonstrationer i København

(Foto: Local Eyes)

Københavns Politi har tirsdag givet Stram Kurs et midlertidigt forbud mod at demonstrere i København. Forbuddet gælder foreløbigt til tirsdag 23. april kl. 16.

(Foto: Local Eyes)

Københavns Politi har tirsdag meddelt Stram Kurs ved Rasmus Paludan et midlertidigt forbud mod at demonstrere eller foretage lignende aktiviteter i Københavns Politikreds. Baggrunden er, at nye demonstrationer vurderes at indebære fare for den offentlige fred, jf. politilovens § 7, stk. 4 og grundlovens § 79, stk. 3.

Forbuddet gælder foreløbigt til tirsdag den 23. april 2019 kl. 16.00. Grundlaget for forbuddet vil løbende blive vurderet og vil blive ophævet, så snart der ikke længere er fare for den offentlige fred.

Københavns Politi vurderer, at nye demonstrationer fra Stram Kurs’ vil indebære konkret og nærliggende fare for den offentlige fred, samt for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed.

Baggrunden er de uroligheder, som Stram Kurs’ demonstrationer gennem de seneste dage har givet anledning til både i København og på Vestegnen, samt det forhold, at den offentlige dialog om partiets planlagte demonstrationsaktiviteter har eskaleret den aktuelle situation, da det har fået uromagere til at mobilisere sig.

Det bemærkes, at urolighederne i et vist omfang ligeledes ses at være rettet mod politiet, hvilket komplicerer den sikkerhedsmæssige løsning omkring afvikling af demonstrationer af denne karakter. For indeværende er der derfor samlet set behov for ro om Stram Kurs’ demonstrationsaktiviteter.