29 sager på to dage med kontrol af tunge køretøjer

(Foto: Tungvognscenter Syd)

162 tunge køretøjer blev standset og kontrolleret, da Tungvognscenter Syd i sidste uge gennemførte to større kontroller på Sønderjyske motorvej og Østjyske motorvej.

(Foto: Tungvognscenter Syd)

De to kontroller, der blev afholdt den 22. maj og den 23. maj 2019 på henholdsvis Sønderjyske motorvej/E45 Ustrup V og på Østjyske motorvej/E45 ved Ejer Bavnehøj, resulterede i 29 sager hvoraf flere forventes at føre til en række sigtelser, når de er blevet efterforsket yderligere.

Bredt fokus med mange aktører
Fokusområderne for de to kontroller var Køre-hviletidsbestemmelserne, Farligt gods inkl. ADR og fyrværkeri, Dyretransport, Cabotagekørsel , Miljøfarligt affald, Særtransporter, Manipulation af Takograf og SCR system, Ordinært ugehvil, Parkering i nødspor/på ramper til de statslige rastepladser langs motorvejsnettet samt Ulovligt ophold og arbejde i forbindelse med transportbranchen.

Udover Tungvognscenter Syd deltog blandt andet Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, SKAT, Fiskeristyrelsen, Toldstyrelsen, Arbejdstilsynet, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Færdselsstyrelsen. Fra politiet deltog udover Tungvognscentrets egne medarbejdere, også medarbejdere med speciale i undersøgelse af dokumenter, bilinspektører og bremseprøvestand. En stor del af køretøjerne blev også kontrolleret af narkohunde.

(Foto: Tungvognscenter Syd)

De 29 sager, som blev afdækket i forbindelse med kontrollerne, omhandler følgende områder:

Affaldstransport
Fejl og mangler ved køretøj
Godslov
Kontrolapparat
Køre-hviletid
Manipulation
Manglende Vejbenyttelsesafgift
Cabotagekørsel
Dyretransport
Farligt gods

”Nogle få køretøjer fik inddraget nummerpladerne og en større andel fik en indkaldelse til syn.” fortæller Fg. Vicepolitiinspektør Jesper Engelund.”Det er glædeligt, at der på trods af en skarp kontrol ikke blev fundet falske dokumenter af nogen art – og at kontrollen med narkohunde ikke førte til sager i denne omgang.”

(Foto: Tungvognscenter Syd)