Fire personer dømt i større sag om organiseret indsmugling og salg af større mængde kokain

(Arkivfoto: Københavns Vestegn Politi)

Retten i Glostrup har tirsdag idømt to mænd henholdsvis ti og ni års fængsel for at have været del af en organisation, der i 2017 indsmuglede og solgte 12,6 kg kokain. De dømte er henholdsvis 39 og 26 år og er danske statsborgere. Organisationen har haft udgangspunkt i Herlev-området.

Sagen udspringer af en større efterforskning foretaget af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst, hvor de tiltalte i sagen blev anholdt i en koordineret aktion den 24. januar 2018.

Retten har fundet det bevist, at organisationen håndterede 12,6 kg kokain i en periode fra sommeren 2017 til januar 2018. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på mængden af kokain, de dømtes roller i organisationen og at der var tale om organiseret kriminalitet.
Organisationens bagmand

Den 39-årige mand var af politiet mistænkt for at være en af organisationens bagmænd med en koordinerende rolle, hvilket retten har fundet bevist.

To mænd på 23 og 20 år blev også dømt i sagen. Retten fandt det bevist, at de havde haft mindre roller. Manden på 23 år var tidligere blevet straffet i en sag om salg af kokain i 2018 og fik ikke udmålt nogen tillægsstraf. Manden på 20 år blev straffet med 30 dages fængsel.

Samlet 19 års fængsel til centrale aktører 
Anklagerne Anne Møller og Anders Andreasen udtaler: ”Vi er tilfredse med, at retten samlet set har udmålt 19 års fængsel i sagen til to af de centrale personer i organisationen.

Udmålingen og differentieringen af straffen viser, at retten er enig med anklagemyndigheden i, at der har været tale om organiseret kriminalitet begået af domfældte med forskellige roller i organisationen, ligesom der er tale om en meget stor mængde af hård narkotika.”

Den 39-årige ankede øjeblikkeligt dommen til landsretten.

De øvrige domfældte har udbedt sig betænkningstid i forhold til spørgsmålet om anke til landsretten.

 

De dømte på 39 og 26 år, som har været varetægtsfængslet under sagen, er af retten forsat fængslet efter dom.