Politiet satte fokus på cyklister og knallertkørere

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Politiet gennemførte i uge 21 en målrettet indsat mod cyklister og knallerter med særligt fokus på deres adfærd i trafikken som fx manglende lys, kørsel frem for rødt lys, kørsel på fortov og anden trafikfarlig og generende adfærd. 

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Derudover blev der også kigget på køretøjernes tilstand, herunder ændrede knallerter med hastigheder over det tilladte.
I 2017 var cyklister og knallertkørere involveret i lidt over 1000 ulykker med personskade, hvor 27 cyklister og 9 knallertkørere blev dræbt. Over den seneste 5-årige periode har antallet af alvorlige ulykker for cyklister og knallertkørere, været status quo.

Ved indsatsen i uge 21 blev der i hele perioden standset 1551 køretøjer herunder biler, cykler og knallerter. Der blev konstateret 1023 forseelser, heraf bl.a.:

*   Kørsel frem for rødt/gult lys:  265
  *   Lygteføring, forkert eller mangelfuld: 2
  *   Cyklist/knallert – kørsel på fortov/gangsti: 62
  *   Cyklist/knallert – kørsel mod ensretning: 137
  *   Benyttet håndholdt mobiltelefon: 147
  *   Hastighedsoverskridelse ved konstruktivt ændrede knallerter: 42
  *   Styrthjelm ikke benyttet: 19

Under den tilsvarende indsats i uge 4 i 2019 blev der konstateret lidt flere sigtelser, nemlig 1206. Samtidig blev 3231 køretøjer bragt til standsning, hvilket svarer til cirka det dobbelte af denne uges standsede køretøjer.

”Da vi i færdselspolitiet helt grundlæggende arbejder for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, og da cykler og knallert i 2017 var repræsenteret i ca. hvert 3. uheld, fortsætter vi også vores fokus på dette område,” siger politiassistent, Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.