Beredskab: Gribskov træder ud af Frederiksborg Brand og Redning

(Foto: Allan Andersen)

Gribskov Kommune har besluttet at udtræde af beredskabssamarbejdet. Udtrædelsen er dog varslet med en række forbehold.

(Foto: Allan Andersen)

Byrådet har besluttet, at Gribskov Kommune påbegynde en udtrædelse af Frederiksborg Brand og Redning.

”Vi har i Gribskov allerede i dag et højere serviceniveau end de øvrige kommuner i Frederiksborg Brand og Redning. Dette serviceniveau ønsker vi at fastholde og udvikle, og det kan vi ikke se er en mulighed i det omfang, vi ønsker, med den strategi der foreligger i Frederiksborg Brand og Redning i dag og fremover” siger borgmester Anders Gerner Frost.

“Den forsatte trivsel blandt vores deltidsbrandfolk, kvaliteten i vores beredskab samt ikke mindst økonomien i selskabet er kilde til stor bekymring,” siger udvalgsformand for Udvikling, By og land Pernille Søndergaard.

Udtrædelsen er betinget af, at der i vedtægterne ikke er forhold, som giver uhensigtsmæssige udgifter i forbindelse med kommunens udtræden. Tidsperspektivet er, at endelig udtræden sker senest med udgangen af 2020.

Kommunaldirektøren, borgmesteren og udvalgsformanden vil nu indgå i en dialog med de resterende ejerkommuner i Frederiksborg Brand og Redning om den kommende udtræden.