To mænd idømt fængsel og millionbøde for snyd med ølafgifter

(Arkivfoto: Københavns Vestegn Politi)

Retten i Glostrup har torsdag afsagt dom i en sag om omfattende økonomisk kriminalitet i form af skatte- og momssvig samt overtrædelse af vin- og ølafgiftsloven i forbindelse med virksomheden Drikkekilden fra Hedehusene.

Den hovedtiltalte 46-årige mand blev fundet skyldig i skatte- og afgiftsunddragelse for ca. 70 mio. kr. og idømt 5 års fængsel. Manden blev derudover udvist med indrejseforbud for bestandigt og idømt en tillægsbøde på 61 mio. kr.

Den hovedtiltaltes højre hånd, en 32-årig mand blev fundet skyldig i at have hjulpet den hovedtiltalte med skatte- og afgiftsunddragelsen på de ca. 70 mio. Han blev idømt 4 års fængsel og betinget udvist. Den 32-årige blev derudover idømt en tillægsbøde på 57 mio. kr.

To øvrige mænd blev hver idømt 1 års fængsel som blev gjort betinget af 200 timers samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 1.5 mio. kr.

En medhjælper på 30 år blev frifundet for hovedforholdene, men blev dømt for at have modtaget løn sort.

Den 6. person i sagskomplekset blev frifundet.

 

Svindel med punktafgift
Sagen drejer sig hovedsageligt om, at der gennem flere selskaber i perioden fra 2013 til 2018 er købt punktafgiftspligtige varer fra tyske selskaber, uden at der blev angivet og afregnet korrekt moms og punktafgift til SKAT.

Mange af varerne blev solgt til kunder i Danmark, uden udstedelse af fakturaer mod kontant betaling og uden afregning af relevante afgifter overfor SKAT.

Hovedmanden havde i retten påstået, at en stor del af varerne var blevet solgt til en svensk virksomhed og at det derfor var korrekt, at der ikke var betalt afgift til SKAT.

Retten tilsidesatte denne forklaring og lagde i stedet til grund at al salget samt betaling herfor var sket i Danmark.

Meget tilfreds anklager
I forbindelse med dommen udtaler senioranklager Britt Janni Hansen:
”Jeg er meget tilfreds med rettens afgørelse og de hårde straffe der blev udmålt. Vores velfærdssamfund bygger på at borgere og selskaber i Danmark betaler skat, moms og andre afgifter som det er foreskrevet i loven. Derfor skal sager som disse tages meget alvorligt. Det har retten understreget ved også at udvise den hovedtiltalte i denne sag.”

Den hovedtiltalte valgte at ankede dommen med det samme. Hans højrehånd udbad sig betænkning og de øvrige modtog dommen.