Ny varemærkelov skal dæmme op for kinesiske kopivarer

Artiklen er sponsoreret. Sponsorerede artikler er med til fortsat at gøre avisen gratis for brugerne. Vi oplyser altid, når der er sponsorer bag vores artikler.

En eksplosivt voksende internethandel med produkter fra kinesiske hjemmesider, har flere gange kastet sager om brug på patenter og varemærker af sig.

Der har været brug for en bedre varemærkebeskyttelse for de virksomheder, der oplever at få stjålet deres varemærker og patenter. Selvom Kina senest opdaterede deres varemærkelovgivning i 2014, har der været brug for en ny lov, som gør det sværere for kinesiske producenter, at bryde udenlandske virksomheders rettigheder. Den nye kinesiske varemærkelov træder i kraft senere i 2019.

Kopivarer fra ikke-EU lande
Egentlig siger lovgivningen ikke noget om, at man ikke må købe et kopiprodukt fra et land inden for EU. Så det er i princippet op til ens moralske kompas at vælge, om man vil lade andre mennesker tjene på kopier af andre virksomheders retmæssige produkter. Dog kan man blive stævnet af den rigtige ejer af rettighederne til produkt eller varemærke, hvis de har mistanke om at man har til hensigt at sælge produktet videre.

Producenter bliver overhalet indenom
Når en udenlandsk producent vil søge om varemærkeregistrering i Kina, er det tit sket, at kinesiske personer har skyndt sig at registrere produktet før den oprindelige producent nåede at få rettighederne til det. Mange virksomheder har oplevet, at de er blevet blokeret, inden de nåede ret langt i processen. Det har dermed været svært at komme ind på det kinesiske marked, indtil nu, hvor den nye lovgivning sørger for at registreringer ikke længere kan omgås ved at myndighederne i Kina går efter først-til-mølle princippet, når det kommer til registrering af varemærker.

Dansk lovgivning opdateret i år
Herhjemme trådte den nye varemærkelov i kraft d. 1. januar 2019. Formålet med den nye lov skal være, at den nærmer sig de gældende EU-regler, hvilket skal gøre det mere enkelt. Det betyder, at der især er 5 områder, der bliver ændret eller helt frafalder.

Fællesmærkeloven udgår
Fællesmærkeloven ophæves og bliver en del af varemærkeloven, så den samlede lovgivning bliver mere overskuelig. En anden del af den ny lov gør, at det i fremtiden bliver lettere at skabe varemærker, der indeholder andre elementer end blot tekst og tegninger. Den del af loven om at det skal være muligt at gengive varemærket, er nemlig blevet taget ud af teksten. Det skal blot være muligt for en kompetence-myndighed, at fastslå ”den klare og præcise genstand for den beskyttelse, som dets indehaver indrømmes”.

En anden ny tilføjelse til varemærkeloven er, at ansøgningsprocessen blev ændret, så den i højere grad ligner det, som allerede gælder ved EUIPO. En hurtigere proces, men også et gebyr på 2000 kr. i nogle tilfælde, er også en del af den nye lov.

Varemærker beskyttes mod indførsel af kopivarer
Det er med loven samtidig blevet sværere at indføre kopivarer i det danske toldområde, hvis hensigten er med erhvervsmæssigt øjemed, som nævnt først i artiklen.

Endeligt er det blevet fastslået, at et varemærke kan stiftes ved ibrugtagning, modsat de EU-reglen om at et varemærke først kan tages i brug efter registrering, som det ellers var nærliggende at lægge sig op af. Det skal blot gælde, at ”brugen har et omfang, der er af mere end lokalt afgrænset karakter”.