Kontrol ved US Car Camp: Aktion udløste bøder til to ud af tre kontrollerede biler

(Modelfoto)

I forbindelse med US Car Camp i Øster Hurup kontrollerede Motorstyrelsen i samarbejde med Nordjyllands Politi en række køretøjer torsdag den 25. juli.

En del af Motorstyrelsens kontrolarbejde består i at kontrollere, at køretøjer, der kører i Danmark, er registreret korrekt og at der er betalt den korrekt registreringsafgift, og Motorstyrelsens kontrolaktion viste, at omkring to tredjedele af de kontrollerede køretøjer havde fejl i afgifts- og registreringsforholdene.

Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

Motorkontrollen i Øster Hurup viste, at langt over halvdelen af de kontrollerede køretøjer ikke havde deres afgifts- og registreringsforhold i orden, og som derfor vil blive opkrævet yderligere registreringsafgift.

Afgiftssagerne omhandlede blandt andet ombyggede veteranbiler og et veterankøretøj, der kørte med prøvemærker, hvor betingelserne herfor ikke var opfyldt, hvorfor der nu opkræves registreringsafgift. Foruden sagerne om veteranbiler, viste kontrollen også flere varebiler og autocampere, som ikke opfyldte kravene til indretning.

Motorstyrelsen har tidligere lavet kontrolaktioner i forbindelse med US Car Camp i Øster Hurup. Tidligere erfaringer viser, at der i forbindelse med træffet kommer mange ældre køretøjer, der er ombygget. Når et køretøj bliver ombygget, vil det i mange tilfælde få betydning for køretøjets registrerings- og afgiftsforhold.

”Det er nedslående at se, at vi kan stoppe så stor en procentdel, hvor det viser sig, at afgiftsforholdene ikke er korrekte. Det viser os desværre, at der er et behov for at foretage disse motorkontroller”, siger Motorstyrelsens underdirektør Jørgen Rasmussen om resultatet af kontrolaktionen.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 300 medarbejdere.