Anklagemyndigheden beder om udsættelse i LTF sag

(Arkivfoto)

Anklagemyndigheden har i dag bedt Københavns Byret om to til tre måneders udsættelse i forbudssagen mod LTF.

Anmodningen sker som følge af den instruks, der udgik fra Rigsadvokaten mandag:

”I lyset af Rigsadvokatens instruks om midlertidig stop af brug af teleoplysninger har vi fundet det rigtigst at bede om en udsættelse af forbudssagen mod LTF i to til tre måneder. Det gør vi, fordi der i forbudssagen bl.a. indgår en række straffedomme, hvor teleoplysninger i varierende omfang har indgået. Disse sager skal nu undersøges nærmere,” siger chefanklager i Københavns Politi, Ida Sørensen og tilføjer:

”Anmodningen om udsættelse af forbudssagen ændrer efter vores opfattelse ikke ved grundlaget for det foreløbige administrative forbud,” siger Ida Sørensen.

Det er nu op til Københavns Byret at tage stilling til anmodningen om udsættelse.

Forbudssagen mod LTF blev indledt ved Københavns Byret den 6. februar 2019 og har indtil videre været hovedforhandlet over 22 retsdage.