Vognmand mistænkt for omfattende snyd og lovbrud

(Modelfoto: Allan Andersen)

VEJLE: I slutningen af juli måned, standsede Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd rutinemæssigt en dansk lastbil i nærheden af Vejle. Kontrollen viste ret hurtigt, at der var overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne.

Det var vognmanden selv, der førte lastbilen, men han havde ikke helt styr på dokumenterne. Det viste sig nemlig, at der ikke var indhentet de nødvendige tilladelser til godskørsel.

Yderligere efterforskning førte efterfølgende til mistanke om, at vognmanden gennem et sindrigt system via flere, både aktive og nedlagte selskaber, rådede over flere lastbiler – men ingen tilladelser til godskørsel. Efterforskningen viste også, at lastbilerne i henhold til politiets vurdering blev benyttet til netop tilladelseskrævende godskørsel.

Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi anmodede derfor retten om kendelse til beslaglæggelse af vognmandens øvrige køretøjer. Retten imødekom anmodningen og ved en koordineret aktion beslaglagde Tungvognscenter Syd efterfølgende 4 lastbiler, forskellige steder i landet.

Vognmanden afventer nu det retslige efterspil, dels for at have etableret vognmandsforretning og kørt gods for fremmed regning uden tilladelse til godskørsel og dels for en række mindre overtrædelser af køre-hviletidsbestemmelserne.