Seks års fængsel for forsøg på manddrab: Dolkede kammerat i hals og bryst

(Foto: Allan Andersen)

I RETTEN: En 42-årig mand havde stukket en 28-årige kammerat med kniv blandt andet i halsen og brystkassen, mens han lå på en sofa på sin bopæl i Vildbjerg.

En 28-årig mand var torsdag eftermiddag d. 18.april i år blevet stukket med en kniv flere gange i sin lejlighed i Nørregade, knivstikkeriet skete omkring klokken 14.20.

Den 28-årige mand var blevet stukket i brystet, og der blev udover politi, akutlæge og ambulance også sendt en lægehelikopter til stedet.

Lægerne kunne dog allerede på stedet erklæret den 28-årige mand uden for livsfare, han blev derfor kørt med fra gerningsstedet med en ambulance mod Regionshospitalet i Herning.

Tiltalt for forsøg på manddrab
Den 42-årige var tiltalt for forsøg for manddrab. Han nægtede sig skyldig, men erkendte sig skyldig i grov vold. Retten fandt tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen og straffede den 42-årige med 6 års fængsel.

Retten lagde vægt på, at den 42-årige i forbindelse med angrebet på den 28-årige måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at han herved kunne slå den 28-årige ihjel.

Retten fandt det endvidere bevist, at den 42-årige ikke frivilligt var trådt tilbage fra drabsforsøget. Ved udmålingen af straffen lagde retten vægt på, at der ikke forelå omstændigheder, der gav grundlag for at fravige den straf, der som udgangspunkt fastsættes for forsøg på manddrab.

Sagen var en nævningesag, og dommere og nævninge var enige om dommens resultat.

Den 42-årige valgte at modtage dommen.