Visitationszone ophævet i Odense

Fyns Politi ophævede onsdag den 25. september 2019 klokken 12:00 visitationszonen i Vollsmose og Korsløkke i Odense. Opgørelsen for antal visitationer, sigtelser og fund er nu klar.

Fyns Politi har netop opgjort antallet af visitationer samt rejste sigtelse og funder der er gjort i de to uger, hvor der var oprette visitationszone i Vollsmose og Korsløkke.

Det blev i perioden foretaget 146 visitationer, som har medført ialt 16 sigtelser :
3 for kørsel uden førerret 
5 for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer
2 for at nægte at opgive navn – overtrædelse af Retsplejeloven
4 for overtrædelse våbenloven i øvrigt
1 for overtrædelse at være i besiddel af en kniv på et offentligt tilgængeligt sted
1 for overtrædelsen af loven om forbud mod visse dopingmidler

Politiet gjorde i forbindelse med visitationerne følgende fund:
1 baseballbat
2 peberspray
1 foldekniv