Fem personer dømt for besiddelse af ulovlige skydevåben

Modelfoto

Retten i Næstved har netop afsagt dom i sagen mod fire mænd og en kvinde i alderen 20 til 28 år, som var tiltalt for flere forhold vedrørende besiddelse af våben og forsøg herpå.

En mand og en kvinde blev hver idømt fængsel i 2 år og 3 måneder for besiddelse af en pistol på kvindens bopæl.

Den 25-årige mand blev sendt direkte til afsoning af de 2 år og 3 måneders ubetinget fængsel, mens den 28-årige kvinde kunne forlade retten. På baggrund af kvindens mindre rolle og hendes personlige forhold blev hun nemlig idømt en kombinationsdom, hvor 3 måneder blev gjort ubetinget, mens de resterende 2 år blev gjort betinget med vilkår.

Fire af de tiltalte havde i hvert fald på gerningstidspunktet tilknytning til bandegrupperingen Satudarah via en lokal støttegruppe, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Sagen havde sin opstart i forbindelse med en helt anden sag om brandstiftelse. På baggrund af rettens kendelse i den sag blev en adresse i Menstrup i Næstved herefter ransaget af politiet den 11. april 2019. Da politiet ankom til adressen, var tre af de tiltalte, herunder den dømte 25-årige mand og den 28-årige kvinde, på adressen. Under ransagningen fandt politiet en 9 mm’er pistol i en affaldspose i en køkkenskuffe. Pistolen var isat magasin med 4 skarpe patroner.

Retten fandt det ikke bevist, at den tredje person på adressen havde forsæt til besiddelse af den fundne pistol, hvorfor han blev frifundet.

Under politiets videre efterforskning dukkede flere forhold op til overfladen. Ved en gennemgang af den dømte 25-årige mands telefon fandt politiet nemlig korrespondance med de øvrige tiltalte om bl.a. en shotgun og en ”gøb”. Der fandtes ikke bevis for, at disse våben rent faktisk var besiddet eller overdraget, eller at der var tale om forsøg herpå. Derfor blev de øvrige tre tiltalte frifundet for disse forhold.

Det var en enig domsmandsret, som afsagde dommen mod de tiltalte, som under sagen i store træk har nægtet sig skyldige.

Retssagen startede den 1. oktober 2019 og vedrørte desuden forhold om hærværk, tyveri fra en bil og besiddelse af en mindre mængde hash og kokain. Straffen blev for de øvrige tiltalte udmålt til fængsel mellem 60 dage og 3 måneder for disse forhold.

De dømte valgte at tage betænkningstid i forhold til anke.