21-årige Salman Ahmed Raja skyldig: Fem års fængsel for hjemmerøveri

(Foto: Midt- og Vestsjællands Politi)

HØJBY: En 21-årig mand, Salman Ahmed Raja fra Søborg, blev torsdag kendt skyldig i hjemmerøveri, han blev afsløret af DNA, chatbeskeder og en lommekniv.

Den 21-årige Salman Ahmed Raja var tiltalt for hjemmerøveri efter straffelovens § 288, stk. 2, ved den 23. februar 2019 sammen med to pt. uidentificerede medgerningsmænd at have trængt ind i et privat hjem i Højby hos to gymnasieelever, som de ved vold og trusler frarøverede forskellige genstande, herunder deres punge, kontanter, et kørekort og en foldekniv.

Salman Ahmed Raja var endvidere tiltalt for at have besiddet en foldekniv ved anholdelsen to dage efter røveriet.

Tiltalte Salman Ahmed Rajas påstand var frifindelse for hjemmerøveri, mens han erkendte besiddelsen af foldekniven. Tiltalte nægtede at have kendskab til de forurettede og episoden.

Sagen var en nævningesag.

Alle nævninger og dommere fandt det ud fra oplysningerne i sagen bevist, at Salman Ahmed Raja var skyldig i hjemmerøveri og besiddelse af foldekniven. Herved lagde retten særlig vægt på fundet af chatbeskeder på tiltaltes telefon, hvoraf fremgik en aftale om en rulleforretning på gymnasieelevernes adresse i Højby, og at tiltalte ved en fotokonfrontation blev udpeget af den ene gymnasieelev som gerningsmand, at Salman Ahmed Rajas dna med stor sikkerhed blev fundet på en køkkenkniv, som gerningsmændene havde truet med og efterladt på stedet, og endelig at Salman Ahmed Raja ved sin anholdelse to dage efter hjemmerøveriet var i besiddelse af det kørekort og den foldekniv, som gerningsmændene havde frarøvet gymnasieeleverne.

Retten fandt, at der herved var tale om et egentligt hjemmerøveri, idet gerningsmændene ikke havde nogen personlig relation til ofrene, da motivet for røveriet var en formodning om værdier i ofrenes hjem, og da gerningsmændene var trængt ind i det private hjem, uanset at beboerne var hjemme.

Et sådant hjemmerøveri anses efter en strafskærpelse i 2011 for at være af så grov beskaffenhed, at det som udgangspunkt skal straffes med fængsel i 5 år. Retten fandt ikke grundlag for at fravige udgangspunktet for strafudmåling i denne sag, hvorfor Salman Ahmed Raja blev idømt fængsel i 5 år.

Salman Ahmed Raja udbad sig ved domsafsigelsen 14 dages betænkningstid til at overveje anke af dommen. Salman Ahmed Raja har været varetægtsfængslet siden den 25. februar 2019, og blev efter dommen fortsat varetægtsfængslet.