66 køretøjer standset i ’kartoffel-kontrol’

(Modelfoto)

I dagene 4 – 6. november 2019 udførte Tungvognscenter Nord ved Nordjyllands Politi en større kontrol af køretøjer, der transporterede kartofler. En tredjedel kørte med overlæs.

Der var tale om en kontrol, der blev udført i forbindelse med transporter til en kartoffelmelsfabrik beliggende i Brande.

”Det var udelukkende transportører og ikke selve fabrikken, der var i søgelyset,” understreger lederen af politiets indsats, politikommissær Claus Kjær-Pedersen.

Hen over de tre anførte dage blev i alt 66 køretøjer standset af politiet. Både lastvognsvogntog og traktorvogntog.

”Vi gik målrettet efter at dokumentere køretøjer, der måtte køre med overlæs,” pointerer politikommissæren.

Overlæs er farligt 
Og politiet konstaterede, i forbindelse med kontrollerne, at der var overlæs på i alt 11 lastvognstog og 11 traktorvogntog.

”Der var med andre ord overlæs på en tredjedel af de kontrollerede køretøjer. Det er skræmmende, at så mange kører med overlæs,” siger Claus Kjær-Pedersen, der tilføjer, at overlæs er farligt, fordi bremserne på vogntogene slet ikke er dimensioneret til så tunge læs, og det betyder, at bremselængen vil blive forøget væsentligt, ligesom der kan forårsages større skade ved en eventuel kollision.

Tungvognscenter Nord afholder jævnligt kontroller af lastbiler og andre køretøjer forskellige steder i Jylland.