Midlertidig grænsekontrol af rejsende fra Sverige til Danmark

(Foto: KL)

Fra i dag, tirsdag den 12. november 2019, påbegyndes den midlertidige grænsekontrol mellem Sverige og Danmark. Formålet er at forhindre alvorlig og organiseret kriminalitet i at sprede sig. Alle rejsende skal være forberedte på at vise legitimation.

Regeringen meddelte den 10. oktober 2019, at der indføres midlertidig grænsekontrol mod Sverige. Samtidige styrker politiet indsatsen i de grænsenære områder.

“Vi går målrettet efter den organiserede kriminalitet, og det er målsætningen, at den almindelige rejsende påvirkes mindst mulig af grænsekontrollen. Hvor ofte der vil være kontrol, vil afhænge af det aktuelle efterretningsbillede og de lokale forhold og trafikmønstre,” siger Lene Frank, politidirektør i Rigspolitiet.

Politiets fokus er særligt på grænseoverskridende kriminalitet, der vedrører sprængstoffer, våben og narkotika.

“Man kommer ikke til at se faste, døgnbemandede kontrolforanstaltninger ved grænseovergangene til Sverige. Kontrollen vil blive gennemført som stikprøvekontroller og periodiske kontroller målrettet vej- og togtrafikken over Øresundsforbindelsen, og færgetrafikken i havnene i Helsingør, Frederikshavn, Grenaa og Rønne,” fortæller Lene Frank.

Da politiet ikke oplyser, hvornår kontrollen gennemføres, bør rejsende altid medbringe rejselegitimation ved rejse mellem Danmark og Sverige og tage af sted i lidt bedre tid for en sikkerheds skyld.

Læs mere om rejselegitimation og de gældende regler

Grænsecenter Øresund
Som en del af indsatsen etableres også et Grænsecenter Øresund, der får egne efterretnings-, analyse- og efterforskningsmæssige kapaciteter og sikrer et tæt samarbejde med svensk politi og andre myndigheder i regionen.

Viden om kriminelles bevægelser, herunder brug af bl.a. køretøjer, rejseruter og rejsefæller, vil være en vigtig brik i overvågningen af kriminelle miljøer, uanset hvilke hensigter de kriminelle har.

Politiet har allerede iværksat en række tiltag for at bekæmpe kriminaliteten i de grænsenære området. Der er etableret en efterretningsgruppe, og antallet af kontrolaktioner rettet mod vej- og togtrafik i grænseområderne mod Sverige er øget, ligesom der foretages sektorpatruljering i de grænsenære områder. Disse indsatser vil blive videreført og styrkes yderligere ved oprettelsen af Grænsecenter Øresund.

Politi: Se hvilket ID du skal medbringe
Nordiske statsborgere: Pga. den nordiske pasunion er der ikke krav om, at nordiske statsborgere skal medbringe pas ved indrejse i Danmark fra Sverige. Dog skal du, ved kontrol ved grænsen, kunne sandsynliggøre, at du er nordisk statsborger. Det er kun pas og nationale id-kort, der indeholder oplysning om statsborgerskab.

Vi anbefaler derfor, at nordiske statsborgere medbringer et af følgende dokumenter:
Pas
Kørekort

Nationalt id-kort med billede (I Norden er det kun svenske og finske statsborgere, der har et nationalt identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark)
Nordiske statsborgere under 18 år er fritaget fra kravet om selvstændig legitimation, hvis denne rejser med en forælder/værge, der også er nordisk statsborger, og som kan identificere sig som anført ovenfor.

For nordiske statsborgere under 18 år, der rejser uden forælder/værge, gælder de samme regler som for voksne, hvorefter barnet skal kunne sandsynliggøre sit statsborgerskab. Vi anbefaler således, at barnet medbringer et pas.

EU/EØS-borgere (herunder også børn under 18 år)
Pas 
Nationalt id-kort godkendt som rejselegitimation
Se, hvilke nationale identitetskort, der er godkendt som rejselegitimation for indrejse i Danmark

Klik på linket “Hent Oversigt over rejsedokumenter, visumforhold og grænseovergange af 26. juni 2018” og gå til afsnit 2, punkt 4.

Tredjelandsstatsborgere (herunder også børn under 18 år)
Pas, inkl. evt. visum eller opholdstilladelse til Schengen-området.