Mobil behandlingsplads indsat under ombygning af Akutmodtagelse

(Foto: Region Hovedstaden)

HILLERØD: Danmarks største rullende akuthospital er opsat ved Akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital. Den store mobile behandlingsplads er et supplement, mens der bygges om.

Der er således intet dramatisk ved at den store gule lastbiltrailer står foran akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, tværtimod.

Det rullende hospital er beregnet til indsættelse ved feks. terrorangreb, togulykker og andre hændelser med mange tilskadekomne på et sted – men her er den indsat som supplement til det daglige arbejde på Akutmodtagelsen i Hillerød.

Efter planen skal det mobile hospital kun supplere Akutmodtagelsen frem til 9. december, men hvis ombygningen mod forventning skulle trække ud, kan den komme til at stå lidt længere.

Region Hovedstaden er udstyret med to mobile behandlingspladser, der kan indsættes ved større ulykker eller terrorhandlinger med mange tilskadekomne.

Selvom den ene enhed nu er opsat ved Nordsjællands Hospital, så er der fortsat en enhed klar til at rykke ud hvis det skulle blive nødvendigt. Hvert rullende hospital er 16,5 meter lang og opbygget på en lastbil med en samlet totalvægt på 30 tons. Når hospitalet er pakket ud, kan der behandles 40 patienter på samme tid.