Virksomheder får bøder for at mangle oplysninger på varebiler

(Pressefoto: Motorstyrelsen)

En række virksomheder vil nu modtage en bøde, fordi de manglede oplysninger på siden af deres varebiler. Det var resultatet af Motorstyrelsens målrettede kontrol på Fyn i starten af ugen.

En målrettet kontrol fra Motorstyrelsen i starten af ugen fører nu til, at en række virksomheder vil modtage en bøde på 5.000 kroner. Årsagen til bøderne er, at det ikke er alle virksomheder, der husker at få synligt cvr-nummer og virksomhedens navn på deres varebiler, som de ellers skal.

Motorstyrelsen gennemførte kontrolaktionen sammen med Fyns Politi i Odense og Nyborg. Her lavede Motorstyrelsen rapporter på et tocifret antal køretøjer, og cirka halvdelen handlede om, at virksomheder ikke havde firmanavn og cvr-nummer på deres varebiler.

”Vores kontroller viser, at mange virksomheder glemmer at sætte cvr-nummer og virksomhedens navn på deres varebiler. Derfor har vi netop iværksat en vejledningsindsats, hvor vi informerer om reglerne. Det er nemlig vores opfattelse, at virksomhederne gerne vil følge reglerne, men de er desværre ikke altid opmærksomme på dem”, siger Jørgen Rasmussen, der er underdirektør i Motorstyrelsen.

De øvrige rapporter ved kontrolaktionerne på Fyn handlede blandt andet om beskatning af fri firmabil og om leasingbiler, hvor førerne af bilerne ikke var registreret som brugere. Det skal nu undersøges nærmere, om der er betalt de rette afgifter.

Motorstyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 350 medarbejdere.