21-årigt muldyr dømt for forsøg på hvidvask

En 21-årig mand fra Gadstrup blev ved Retten i Roskilde d. 9. december idømt 4 måneders betinget fængsel for at have forsøgt at overføre et stort pengebeløb til en udenlandsk konto, for at vaske pengene hvide.

I april 2019 bemærkede banken en mistænkelig stor overførsel på et sekscifret pengebeløb fra den nu dømtes privatkonto til en konto i Italien. Banken indberettede pengeoverførslen til Hvidvasksekretariatet, som hører under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Banken lukkede kontoen, så politiet efterfølgende kunne beslaglægge pengene.

Politiet efterforskede sagen og fik klarlagt, at den 21-årige mand havde ageret mellemmand også kaldet ”mulddyr” for transaktionen af det store pengebeløb, hvis oprindelse den 21-årige ikke havde kendskab til. Den nu dømte havde ladet sig overtale af en fremmed mand, som han havde mødt i byen, til at overføre pengene. Som betaling fik den 21-årige lovning på en andel af beløbet som betaling, men han modtog aldrig betalingen.

Den tiltalte lånte sit Nem-id ud til den fremmede mand, og der blev oprettet et selskab, hvor den 21-årige blev indsat som direktør. Den tiltalte oprettede herefter den konto, som blev anvendt i forbindelse med overførslen. Pengene blev sat ind på kontoen, hvorefter den 21-årige straks efter forsøgte at overføre dem til kontoen i Italien.

Retten i Roskilde idømte den tiltalte fængsel i 4 måneder for overtrædelse af straffelovens §290a om hvidvask af penge. Straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste i 100 timer. Retten lagde ved dommen vægt på kriminalitetens karakter, og konfiskerede det sekscifrede beløb, som blev beslaglagt under sagen.

Den dømte modtog dommen.