Alt var falsk: Pizzabud afsløret af sine fingeraftryk

TUNE: Mandag aften kl. 17.50 foretog udlændingeafdelingen en kontrol af et pizzabud, der udbragte madvarer til en kunde i Tune – det endte skidt for den 23-årige mand som langtfra havde papirerne i orden.

Pizzabudet var  første omgang identificeret som en 23-årig mand fra Iran, som ikke havde de fornødne tilladelser til hverken ophold i Danmark eller til at være beskæftiget her i landet. Han blev derfor frihedsberøvet i medfør af udlændingelovens bestemmelser og sigtet for ulovligt arbejde i Danmark, hvorfor politiet så selv måtte aflevere madvarerne til kunden.

Det er iøvrigt ikke hverdagskost at ordensmagten fungerer som pizzabud, så kunden har fået en speciel oplevelse.

Tilkendt bøde – og tilbageholdt
Den 23-årige mand fik sin sag afgjort straks med en bøde, men fik ikke lov til at smutte igen idet hans sag skulle forelægges for Udlændingestyrelsen og han forblev derfor i politiets varetægt, indtil hans sag havde været behandlet.

Den 23-årige mandlige pizzabud blev efterfølgende ved en resolution fra Udlændingestyrelsen udvist af Danmark og har også fået et indrejseforbud i Danmark for de næste to år – og det var der en række rigtig gode grunde til.

Iraker – ikke Iraner
Ved nærmere undersøgelse af mandens identitet og personlige forhold viste det sig faktisk, at han var fra Irak og ikke Iran, han var også eftersøgt af Udlændinge Center Nordsjælland efter en ansøgning om asyl i 2015, men med et afslag herpå i 2017 hvorefter han forsvandt sporløst.

Ved anholdelsen mandag var den 23-årige mand udstyret med et identitetsdokument fra et andet EU-land med nogle få ændringer i sit navn og et andet fødselsår – men han havde ikke kunnet ændre noget på sine fingeraftryk var dog de samme, hvilket afslørede den 23-årige iraker.

Den 23-årige mand blev derfor onsdag fremstillet i Retten i Roskilde, hvor dommeren besluttede at frihedsberøve ham i medfør af udlændingeloven indtil den 19. december 2019. Udlændinge Center Nordsjælland vil nu overtage sagen og sørge for udsendelse af manden til Italien, hvor irakeren har opholdstilladelse.