Bedstemor varetægtsfængslet: Havde skydevåben og patroner i hjemmet

(Foto: Allan Andersen)

VIBY: Østjyllands Politi fremstillede fredag formiddag kl. 09.00 i Retten i Aarhus en 60-årig kvinde, der sigtes for overtrædelse af våbenloven, idet hun havde skarp ammunition og skydevåben i sit hjem.

Kvinden blev sigtet af Østjyllands Politi for overtrædelse af straffelovens § 192 a ved på sin bopæl i Viby at have været i besiddelse af et skydevåben med tilhørende ammunition.

Det er ikke oplyst om der var tale om et mindre håndvåben eller feks. et automatvåben og omstændighederne er helt ukendte for offentligheden idet grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre.

Østjyllands Politi har dog oplyst at kvinden blev varetægtsfængslet i fire uger.

Fakta:
Straffeloven § 192 a:
Med fængsel fra 2 år indtil 8 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 ved under særligt skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling forske i1)skydevåben eller
2)andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.
Stk. 2. 
Den, der i øvrigt overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 3. 
Ved fastsættelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben efter stk. 1, nr. 1, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at skydevåbnet besiddes på offentligt tilgængeligt sted. Besiddes der samtidig ammunition, der kan affyres med skydevåbnet, skal dette indgå som en yderligere skærpende omstændighed ved straffastsættelsen.