Taxachauffør fik nok: Tværede 8-årig dreng rundt i hans egne spytklatter

(Arkivfoto: Allan Andersen)

HERNING: En taxachauffør blev tirsdag dømt for vold mod en otte-årig dreng, som han kørte fra skole til bopælen. Under turen spyttede drengen på gulvet, og så fik taxachaufføren nok.

Den 58-årige taxachauffør blev dømt for vold mod drengen, som skete i foråret 2019. Her var den 8-årige dreng, der blev kørt fra skolen til bopælen i en taxa, blevet udsat for vold, der i anklageskriftet er beskrevet således:

”(Tiltalte havde) taget fat i overarmene på M, født … 2011, og lagt M ned på gulvet i taxaen, for derefter at trække M 2 gange frem og tilbage over gulvet og skinnerne, som stolene sidder fastspændt i, for derved at bruge M til at tørre spytklatter op. ”

Tiltalen mod taxachgaufføren var vold efter straffelovens § 244, stk. 1:
Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.”

Taxachaufføren erkendte sig skyldig og forklarede, at drengen to gange havde spyttet på gulvet i taxaen og da taxachaufføren havde påtalt det, grinede drengen ham op i ansigtet – da taxaen så var standset ved drengens bopæl, tog chaufføren fat i drengen og begik volden som beskrevet, ved at bruge drengen til at tørre op med.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist at tiltalte havde begået volden som beskrevet. Tiltalte havde helbredsmæssige problemer og Kriminalforsorgen fandt ham egnet til en betinget dom.
Straffen blev fastsat til fængsel i 14 dage. Straffen blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen, som blev afsagt af Retten i Herning den 10. december 2019