Ophævelse af visitationszone i Odense

(Foto: Allan Andersen)

Politidirektøren i Fyns Politi har besluttet ikke at forlænge visitationszonen, der udløber i dag, tirsdag den 14. januar 2020 kl 14.00.

Fyns Politi oprettede den 17. december 2019 klokken 14.00 visitationszone i Vollsmose og Korsløkke i Odense. Zonen har siden været gældende i 4 uger, men forlænges ikke ved udløbet i dag.

”Vi har i den forløbne periode ikke haft nogen hændelser, der giver anledning til at forlænge visitationszonen. Vi har gennemført en række visitationer og målrettede aktioner inden for visitationszonen, og det er vores vurdering, at trygheden umiddelbart er genskabt. Vi holder selvfølgelig stadig skarpt øje med striden mellem de to grupperinger i området, og vi er parate til at genindføre visitationszonen, hvis vi finder det nødvendigt. Det skal være sikkert og trygt for borgerne at færdes og bo i Vollsmose, Korsløkke og i de nærliggende områder”, siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen, Fyns Politi.

Der er i perioden gennemført 148 visitationer i zonen og rejst 21 sigtelser, som fordeler sig således:
1 for våbenlov
8 for lov om besiddelse af euforiserende stoffer
2 for lov om salg af euforiserende stoffer 
3 for kørsel i narkopåvirket tilstand
3 for kørsel uden kørekort 
De øvrige sigtelser relaterer sig til lidt mindre alvorlige forseelser.