Lettisk statsborger udleveres til Letland

(Modelfoto)

Københavns Byret har mandag besluttet, at en lettisk statsborger skal udleveres til Letland.

En lettisk statsborger, der har været varetægtsfængslet siden den 9. december 2018, skal udleveres til Letland. Det har Københavns Byret i dag besluttet ved et retsmøde.

Kvinden blev anholdt i december 2018 i Københavns Lufthavn, fordi hun var internationalt efterlyst af de sydafrikanske myndigheder for en række kriminelle forhold. Rigsadvokaten traf i april 2019 afgørelse om, at kvinden skulle udleveres til Sydafrika. Det skete efter, at Rigsadvokaten havde orienteret de lettiske myndigheder om sagen, og efter at de lettiske myndigheder havde meddelt, at de ikke havde mulighed for at udstede en europæisk arrestordre med henblik på overtage sagen og få kvinden udleveret til Letland. Kvinden indbragte Rigsadvokatens afgørelse for domstolene, hvorefter den blev godkendt af først Københavns Byret og siden Østre Landsret.

I sidste uge udsendte de lettiske myndigheder en europæisk arrestordre på kvinden med henblik på at få kvinden udleveret til Letland, hvor hun vil blive retsforfulgt for de kriminelle forhold, hun er mistænkt for af de sydafrikanske myndigheder.

I sådan en situation følger det af EU-retten, at kvinden skal udleveres til Letland, der er et EU-land, frem for Sydafrika. Derfor anmodede Rigsadvokaten Københavns Byret om at træffe afgørelse om, at den lettiske statsborger skal udleveres til Letland, og den anmodning har Københavns Byret i dag fulgt.

Det oplyser statsadvokat Henriette Rosenborg Larsen.

»Spillereglerne i EU er sådan, at når et EU-land anmoder om at få udleveret en af sine egne statsborgere for at retsforfølge borgeren for kriminalitet, der er begået i et ikke-EU-land, har sådan en anmodning forrang frem for en anmodning fra land uden for EU. Derfor har Rigsadvokaten anmodet retten om, at den lettiske kvinde bliver udleveret til retsforfølgning i Letland,« siger Henriette Rosenborg Larsen.

Udleveringen af den lettiske statsborger skal ske snarest muligt og senest inden for 10 dage.