SØIK beslaglægger ejendom i London til 130 mio. kroner i sagen om udbytteskat

(Arkivfoto: Allan Andersen)

SØIK har i udbyttesagen beslaglagt en ejendom i London til omkring 130 mio. kroner fra en mistænkt i sagen. Dermed har SØIK fået beslaglagt værdier for mere end tre mia. kroner i udbyttesagen.

En ejendom tæt på Hyde Park i det centrale London, der tilhører en af de mistænkte i udbyttesagen, er blevet beslaglagt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Ejendommen har en værdi af omkring 130 mio. kroner og er ejet af en mistænkt i udbyttesagen, hvor den danske stat formodes at være blevet svindlet for mere end 12 mia. kroner i forbindelse med tilbagesøgning af udbytteskat.

Dermed har sporingsenheden hos SØIK fået beslaglagt værdier i udbyttesagen for i alt tre mia. kroner. Det oplyser Kirsten Dyrman, der er statsadvokat hos SØIK.
»SØIK arbejder benhårdt på, at så mange midler som muligt vender tilbage til den danske statskasse. Det er et meget omfattende arbejde, der endnu ikke er færdigt. Men det er vigtigt, at vi – mens vi efterforsker, om personer kan straffes i sagen – samtidig får beslaglagt så mange værdier som overhovedet muligt,« siger statsadvokat Kirsten Dyrman.

De værdier, der er beslaglagte i udbyttesagen, er foreløbige. Det betyder, at der ved en eventuel straffesag vil blive taget endelig stilling til, hvad der skal ske med værdierne. Hvis de danske myndigheder ved en straffesag får værdierne konfiskeret, kan aktiverne realiseres og herefter kan pengene tilfalde den danske statskasse.

SØIK har siden 2015 modtaget flere anmeldelser fra skattemyndighederne i Danmark om formodet bedrageri i relation til uberettiget refusion af udbytteskat. SØIK efterforsker i den forbindelse mod flere forskellige netværk af personer og selskaber, der har været involveret i tilbagesøgning af udbytteskat fra den danske stat. SØIK’s efterforskning er således bredt anlagt og foregår i flere spor. Det betyder, at SØIK behandler et sagskompleks med en række selvstændige sager af betydeligt omfang og kompleksitet.

Den seneste beslaglæggelse er sket i den del af sagskomplekset, der omhandler langt den største del af det samlede beløb på 12,7 mia. kr., som efterforskningen er rettet mod.

Sagerne har fortsat særdeles høj prioritet i SØIK – både med henblik på at afklare, om der er grundlag for at strafforfølge personer og selskaber og med henblik på beslaglæggelse af udbytte fra det formodede bedrageri. SØIK har således etableret flere efterforskningshold, som med bistand fra bl.a. skattemyndighederne og internationale samarbejdspartnere arbejder målrettet med sagerne.