Advarsel til vanvidsbilister: På Fyn ryger dit kørekort på stedet

(Foto: Allan Andersen)

Fyns Politi går benhårdt efter at tage kørekortet fra bilister der kører over 100% for stærkt.

Det har længe været muligt for politiet at tage kørekortet på stedet fra bilister der kører mere end 100 % for stærkt, men I praksis har det været svært at gennemfører ved ATK-målinger, da de jo ikke bliver stoppet på stedet.

Leder af operativ færdsel i Fyns Politi Preben Ingemansen forklarer: ”Vi har nu indrettet vores procedure sådan, at vi også tager kørekortet fra de bilister som vores ATK-kolleger blitzer. I praksis sker det ved, at vi så hurtigt som muligt kører ud til ejeren af bilen, får identificeret føreren og inddrager kørekortet fra denne på stedet.”

To bilister fik taget kortet i sidste uge
Under ATK måling onsdag d. 04-03-2020 om eftermiddagen/aften på Åsumvej ved nr.  573, øst for krydset Åsumvej/Vollsmose Allé blev der taget lidt over 200 billeder af køretøjer der kørte for stærkt, herunder 2 over 100 % overskridelser, hvilket takseres som ”vanvidsbilister”.

Den ene bil var fra et transportfirma, der blev målt til minimum 102 km/t hvor chaufføren efter identifikation fredag d. 6/3-2020 fik administrativt inddraget førerretten indtil endelig dom.

Den anden var en personbil der blev målt til minimum 111 km/t. Her var der tale om en ung mand der har lånt sin fars bil og efter identifikation fredag d. 6/3-2020 fik han også administrativt inddraget førerretten indtil endelig dom.

Bødetaksten i begge sager er 6.000,- plus 500 til offerfonden. Af de øvrige hastighedssager var de ca. 30 klipsager.

Preben Ingemansen siger: Strategien i Fyns Politi er nu, at i hastighedssager med over 100 % hastighedsoverskridelser, uanset om det er ATK sager eller andre typer hastighedssager, så bliver førerretten administrativt inddraget hurtigst muligt.