Flere anholdte efter uro og uorden i Holbæk

(Foto: Allan Andersen)

HOLBÆK: Mandag eftermiddag kl. 16.36 fik politiet en anmeldelse om, at en større gruppe unge mænd var forsamlet i området omkring springvandet. Stemningen var måske lidt ophidset, idet der var optræk til uro og måske slagsmål.

Politiet kørte til området med flere patruljer og fik kontakt med de ophidsede unge i gruppen på 20-25 personer. De tilstedeværende blev af politiet kraftigt opfordret til at sprede sig, så roen og trygheden i området kunne genoprettes.

De mest toneangivende fik et påbud om at fjerne sig, men i løbet af eftermiddagen kunne politiet konstatere, at tre mænd ikke havde efterkommet påbuddet.

Der var tale om en 19-årig mand fra Hørve, en 32-årig mand fra Holbæk og en 18-årig mand fra Vig, der alle blev anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Herefter faldt der ro på gemytterne, så politiet omkring kl. ca. 19.00 kunne forlade området med de fleste patruljer.

Kl. 20.14 fik politiet så en ny anmeldelse om et større slagsmål, hvor 10-15 personer var involveret. Igen kørte flere patruljer til Ladegårdsparken for at skaffe ro i området. Blandt de trufne personer genkendte politiet en 26-årig mand fra Holbæk, som ikke havde efterkommet sit påbud om at forlade området. Han blev derfor også anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Politiet var frem til kl. ca. 22.00 massivt til stede i området, hvorefter politiet overgik til almindelig patruljering for at bevare roen i boligområdet. Efter midnat vurderede politiet, at der var faldet ro på gemytterne.

Fremadrettet vil politiet med baggrund i både søndagens og mandagens anmeldelser fra området være mere synligt til stede i området i tryghedsskabende øjemed. Desuden vil politiet forsøge at få klarlagt årsagen til denne uroskabende adfærd, der ifølge politiets foreløbige vurdering måske bunder i en meget lokal uoverensstemmelse mellem personer i boligområdet.

Arbejdet med at finde årsagen fortsætter også hos andre interessenter i boligområdet, så den rette indsats fra rette myndighed kan iværksættes for at undgå anmeldelser om uro og optræk til slagsmål mv.

Politiet hæfter sig ved, at ingen har meldt sig som offer for et overgreb i forbindelse med uroen i bydelen i Holbæk, ligesom politiet heller ikke fandt ulovlige effekter efterladt eller gemt i området.