Internationalt efterlyst rumæner varetægtsfængslet

I dag kl. 8.30 var en 57 årig rumæner fra Ry i retten i Horsens. Sydøstjyllands Politi begærede ham varetægtsfængslet med henblik på udlevering til hjemlandet.

Rumænien har i en international arrestordre anmodet om, at en af landets statsborgere ved antræffelse må blive anholdt med henblik på udlevering til strafforfølgelse i hjemlandet for berigelseskriminalitet.

I forbindelse med den 57 åriges ophold i Danmark har han anvendt falske dokumenter over for både politiet og Skanderborg Kommune og han sigtes derfor nu også for dokumentfalsk.

Der er for at sikre den pågældendes tilstedeværelse, at han blev begæret varetægtsfængslet indtil en udlevering kan gennemføres.

Manden blev som forventet varetægtsfængslet indtil udlevering til Rumænien kan finde sted.