Fem bulgarere dømt for falske arbejdsattester

(Modelfoto: Allan Andersen)

Tre bulgarske mænd på 23, 27 og 37 år og to bulgarske kvinder på 37 og 62 år blev tirsdag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg hver idømt 60 dages ubetinget fængsel samt udvisning i seks år for dokumentfalsk i forbindelse med indrejse.

Hændelsen fandt sted den 11. juli ved Kruså Grænseovergang, hvor fire personer befandt sig i en tysk indregistreret personbil og den sidste person befandt sig i en bulgarsk indregistreret personbil og fremviste falske arbejdsattester.

Attesterne skulle overbevise myndighederne om, at de fem personer – set i lyset af de aktuelle covid-19-indrejserestriktioner – kunne rejse ind i Danmark, da de levede op til betingelserne om et anerkendelsesværdigt formål.

Samtlige tiltalte nægtede sig skyldige, men modtog dommen.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi havde af samme årsag nedlagt påstand om, at de fem tiltalte skulle have deres straf skærpet, da der var tale om overtrædelser af straffeloven set i lyset af den aktuelle Corona-situation. Den påstand fulgte retten.

Samtlige tiltalte nægtede sig skyldige, men modtog dommen.

De blev alle varetægtsfængslet efter dommen.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.