To mænd overtrådte zoneforbud to gange: Kan se frem til syv dages fængsel

(Foto: Allan Andersen)

KORSØR: Torsdag aften blev der meddelt zoneforbud til to af de personer, der blev anholdt i forbindelse med de uroligheder, der fandt sted i området ved Motalavej i Korsør.

Zoneforbuddet er foreløbig gældende i en måned, men allerede tirsdag overtrådte begge mænd forbuddet, da de blev truffet af en politipatrulje på Egernsundvej i Korsør. Derfor har politiet nu rejst sigtelse mod de to mænd, der er hhv. 19 og 21 år.

Tydeligvis tog de to mænd ikke forbuddet alvorligt, idet de igen onsdag blev truffet af en politipatrulje i området hvor de har fået forbud mod at opholde sig. Det er dermed anden gang, de overtræder zoneforbuddet. Der er tale om to mænd på 19 og 21 år, begge fra Korsør, som kan forvente et alvorligt retsligt efterspil.

Overtrædelse af et meddelt zoneforbud straffes i førstegangstilfælde normalt med ubetinget fængsel i 7 dage – hvordan retten vil se på de – foreløbigt – to overtrædelser må tiden vise.

– Det er ikke på nogen måde acceptabelt, når personer og grupperinger skaber uro og utryghed, som vi har oplevet det i området ved Motalavej. Derfor holder vi et meget skarpt øje med, at de personer, der har fået et zoneforbud, ikke færdes eller tager ophold i området. Overtrædelse af et zoneforbud straffes normalt hårdt, og hvis vi fortsat oplever personer, som optræder særligt utryghedsskabende eller i øvrigt begår vold, uro og uorden, kan de pågældende se frem til, at de vil blive mødt med et zoneforbud, siger politiinspektør Tom Trude og fortsætter:

– Vi er opmærksomme på, at der de sidste fem dage har været ro i området, og det er vi naturligvis meget tilfredse med og hilser alle initiativer, som kan medvirke til at skabe ro og tryghed i området velkommen, understreger Tom Trude.

Politiet kan benytte sig af et zoneforbud, når et område generelt er plaget af gentagne episoder med vold og andre strafbare forhold, og forbuddet kan gives til personer, der udviser særlig utryghedsskabende adfærd eller ved sin adfærd bidrager til at skabe særlig utryghed. Når en person har fået et zoneforbud, må han eller hun ikke færdes frem og tilbage eller tage ophold inden for en radius af 500 meter fra det sted, hvor adfærden har fundet sted. Beboere på Motalavej, som får et zoneforbud gældende for området, kan passere gennem området for at komme fra og til bopælen, fx for at gå på arbejde eller på indkøb, men de pågældende må ikke i øvrigt hverken færdes i området eller tage ophold.